Rekruttere til fast stilling?

Vi i Manpower har lang erfaring med å rekruttere de rette menneskene til faste stillinger. Dette kan spare deg for både tid og kostnader.

Manpower har lang erfaring med rekruttering av personell til faste stillinger. Du bestemmer selv hvor stor del av på prosessen du ønsker vår hjelp til. Vi hjelper deg å ansette de riktige menneskene, de som er den beste matchen for deg og din bedrift. At rett person ansettes er av stor betydning, både for deg og for kandaten selv. Trivsel og viktig. Strategisk rekruttering av nye ansatte bidrar til at du beholder dine ansatte lenger.

Våre metoder for rekruttering og kandidatvurdering sikrer objektive og relevante kompetansevurdering. Det er ikke dermed sagt at personlige egenskaper og egenhet ikke også spiller en viktig rolle. Vi er der for deg, gjennom hele eller deler av ansettelsesprosessen, og hjelper deg å finne den kandidaten som vil tilføre din bedrift den største verdien. 

Rekruttering til faste stillinger på leder- og mellomledernivå gjøres via Experis Executive. Rekruttering til faste stillinger på operasjonelt nivå gjøres via det enkelte Manpowerkontor


Hele eller deler av prosessen
Du bestemmer selv hvor stor del av prosessen du ønsker hjelp til. Vi kan gjennomføre hele eller deler av ansettelsesprosessen for deg. Noen kunder ønsker at vi skal gjøre alt fra annonsering, screening, utvelgelse og intervju, mens andre kun ønsker at vi skal sortere innkomne søknader.


Tar du kontakt med et av våre lokale kontorer, setter vi oss ned sammen og jobber ut en løsning.