Rannveig Krane på kvinnedagen: – Fortell om ambisjonen din!

Velg en jobb du brenner for og fortell om ambisjonen din! Det er Rannveig Kranes oppfordring til kvinner på 8. mars. Konserndirektøren i Manpower Norge mener at kvinner kan være litt for forsiktige.

– Jeg har vært heldig som har hatt flere fremtidsrettede sjefer oppigjennom årene som har heiet på meg, sier Krane.

Rannveig Krane
Krane har 20 års erfaring fra ledelse og merkevarebygging. Høsten 2023 ble hun utpekt som konserndirektør for Manpower Norge & Jefferson Wells. 

– Nordmenn har stort sett et sunt syn på kvinner og ledelse, men vi har enda en vei å gå. 

Gro banet vei 
I Norge er vi gjennom årene blitt vant til store, kvinnelige ledere. Det er ikke tilfeldig, mener Krane. 

– Jeg vokste opp med Gro Harlem Brundtland, som banet vei. Hun var opptatt av likestilling i arbeidslivet og tilrettelegging slik at kvinner kunne komme ut i jobb, blant annet gjennom tilgang på barnehageplasser. 

I dag er de fleste norske kvinner i jobb, hvorav flere i lederstillinger. I desember 2023 vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer. Utviklingen går i riktig retning.  

– I starten av karrieren hendte det at folk spurte hvorfor kvinner burde få lederstillinger. Det hører jeg heldigvis ikke lenger, sier Krane.

Internasjonalt henger de bak
Utenfor Norge er situasjonen annerledes. Krane har hatt internasjonale lederstillinger, og har merket at det er mer utfordrende å være kvinnelig leder utenfor Norge. 

– Majoriteten av lederne var menn. Temaet balanse mellom arbeidsliv og privatliv var nærmest ikke-eksisterende.

Hun mener at kvinner i høye stillinger er med å fremme likestilling. 

– Jeg opplever at menn i ledende stillinger som har partnere med krevende jobber bidrar positivt til utviklingen. De ser verdien av å legge til rette for fleksibilitet. Dessverre ser vi ikke dette like tydelig utover i Europa, ettersom det der er færre kvinner i ledende stillinger. 

Si hva du vil! 

I dag er det flest kvinner som tar høyere utdanning i Norge. Krane mener at kvinner er ambisiøse, og at vi kommer til å se enda flere kvinnelige ledere i næringslivet i årene fremover. Hun mener det er viktig at kvinner bli enda litt flinkere til å uttrykke ambisjonene sine. 

– Guttene er oftere tydeligere på hva de vil, mens jentene er mer beskjedne på egne vegne. Ikke vær redd for å uttrykke ambisjoner, og diskuter heller med sjefen hvordan man skal skape gode rammer for å lykkes i en lederrolle.

– Som sjef vet jeg at det er vanskelig å forstå hva medarbeiderne ønsker og vil, og kvinnene kan være mer beskjedne på egne vegne. Husk, det er ingen som vet hva du tenker. Finn en jobb du brenner for, tro på deg selv og vær tydelig på hva du ønsker å oppnå!

For Krane har det vært viktig å finne arbeidsplasser som holder tritt med endringstakten i samfunnet. Det samme gjelder valg av partner. 

– Finn en partner som forstår ambisjonene dine og som støtter deg. Når man får barn, er det utrolig viktig at man er et team og finner gode løsninger sammen. For egen del har god planlegging og hjelp fra familie og nettverk vært viktig med tre barn. Samtidig må man fire litt på egne ambisjoner hjemme og på privaten, ellers sliter man seg helt ut. 

Ta alltid med noen som er ulik deg selv
Rekruttering er viktig for å dra likestillingen og kjønnsbalanse på arbeidsplassen i riktig retning. Krane opplever ikke at inkludering på arbeidsplassene er førsteprioritet.

–  Jeg skulle ønske at næringslivet var flinkere på inkludering. Det er ikke kun kvinner som skal inkluderes, mangfold er mye bredere enn bare kjønn. Jeg ønsker at vi i Manpower skal stå frem som et foregangseksempel her.

Et vanlig problem er at man ansetter dem som er like seg selv. Det motarbeider mangfold på arbeidsplassen. 

– I rekrutteringsprosessen bør man alltid ha med en kollega som er ulik en selv, gjerne av motsatt kjønn. Da får man nye perspektiver og det blir enklere å være objektiv. Dette er et enkelt tiltak som kan bidra til inkludering og mangfold på arbeidsplassen.