Økonomi – et fagområde med store muligheter

Har du en bachelor innenfor økonomi og administrasjon er mulighetene for å få jobb innen bank, finans og forsikring veldig gode nå. Selv de med en annen utdanningsbakgrunn kan stille sterkt.

– En utdanning innen økonomi og administrasjon er fortsatt noe banker, verdipapirforetak og forsikringsselskaper foretrekker. Men de har blitt mer åpne for alternativer, sier Bente Bratland.

Bank, finans og forsikring. Mennesker på kontor

Hun er distriktsleder i Manpower, og har jobbet i ulike stillinger og fagområder i Manpower i mer enn 20 år. Sjelden har etterspørselen etter ansatte til banker og forsikringsselskaper vært større, forteller hun, og gjennom Manpower får mange jobbsøkere karrieremuligheter innen økonomi.

– Gjennom oss får kandidater prøvd seg frem, og de skaffer seg verdifull erfaring. Veldig mange får tilbud om fast jobb etter 6-12 måneder, forteller hun.

Bratland ser også at mange kandidater skaffer seg god kompetanse gjennom sommerjobber og deltidsstudier som de tar med seg videre i jakten på andre økonomistillinger etter studiet.

Tenker mer utenfor boksen
Mens bransjen, som nevnt, tidligere var lite villige til å fire på kravene til bakgrunn og utdanning, ser Bratland nå at de er blitt mer åpne for folk som skiller seg litt ut.

– Kravet om å ha en bachelor har løsnet litt opp. Har du for eksempel gjort det bra innen salg, rådgivning eller service, og i tillegg har rett holdning og evne til å lære, ja da er det muligheter uavhengig av alder og formalkompetanse.

Distriktslederen er imidlertid klar på at bank og finans er urokkelige på ett punkt – du må ha orden i sysakene dine for å få jobb i næringen.

– Du kan ikke ha store udokumenterte hull i CV-en, betalingsanmerkninger eller unndragelser. Du må ha en struktur i bunn og være ryddig. Men bransjen ønsker seg alle typer personligheter, både introverte og ekstroverte. Det viktigste er at du må like å lære og ha litt tempo i kroppen, forteller hun.

Bente Bratland Manpower
Bente Bratland, Distriksleder i Manpower.

Bratland jobber i Bergen, som har et stort arbeidsmarked innen bank, finans og forsikring.

Bergen ser jo på seg selv som selveste finansbyen, og her blant de høye fjell lever et sterkt finansmiljø med spennende jobb- og utviklingsmuligheter for de som vil og kan sier hun.

Bransjen er mer mangfoldig og imøtekommende enn mange synes å tro.

– Det er mange forskjellige fagområder innen bank, finans og forsikring, og bedriftene har gode strukturer og systemer for å ta imot nyansatte. Du som arbeidstaker må evne å jobbe selvstendig innenfor et strukturert system. Digital kompetanse er også viktig, slik at du kan operere effektivt på ulike flater.

Store muligheter internt
For den som først kommer seg inn i bransjen, er det store muligheter for å spesialisere seg innenfor ulike fagretninger eller gå lederveien.

– Når man først er innenfor er det et hav av jobber å svømme i. Det er et stort arbeidsmarked internt i de store bankene, forsikringsselskapene og verdipapirforetakene, forteller hun.

For alle med ambisjoner er første regel å tilegne seg kjernekompetansen. Man må skjønne produktene, kunne forklare dem godt og gi kundene tydelige og gode råd.

– Når det er på plass er det gode muligheter for å bli fagspesialist eller ta lederveien, slår hun fast.

Når Manpower vurderer kandidater er det flere ting som spiller inn.

– Vi må tenke at du passer inn i miljøet som banker-, finans- og forsikringsselskaper opererer innenfor. Du må være ryddig, vise at du tar ansvar, og ha håndtert verv og tidligere jobber på en god måte. Men mest av alt må du være glad i å lære nye ting, og godt motivert for stillingen sier distriktslederen i Manpower.

Hvilke jobber er mulige å få og hva fører det til?
Det er særlig kunderådgivere innen person- og bedriftsmarkedet som er etterspurt for tiden. De fleste begynner innen personmarkedet, og kan gå over til bedriftsmarkedet etter hvert som fagkunnskapen øker.

– Deretter kan du bli fagspesialist innen områder som hvitvasking, verdipapir, skadebehandling eller lignende. Bankene bruker blant annet store ressurser på anti-hvitvasking for tiden, og Finanstilsynet er svært opptatt av det. Da er du med å bekjempe økonomisk kriminalitet, forteller Bratland.

Hun minner om at du kan lære utrolig mye gjennom en jobb i bank, finans og forsikring.

– De som jobber i førstelinjesupport for bedriftene får alle typer spørsmål og de lærer på den måten utrolig mye. Det gir en utvidet forretningsforståelse og breddekompetanse som er attraktiv i veldig mange andre jobber senere, sier Bente Bratland i Manpower.

5 tips for deg som ønsker en jobb innen økonomi:

1. All erfaring teller
Har du hatt verv eller påtatt deg ansvar i frivillige organisasjoner eller i jobbsammenheng bør du få det frem.

2. Ha orden i sysakene
Sørg for å ha et ryddig privatliv. Bank og forsikringsselskaper ønsker folk som overholder lover og regler.

3. Lær deg nye ting
Kontinuerlig kompetanseheving er nødvendig i dagens arbeidsliv, spesielt innen bank, finans og forsikring.

4. Stol på deg selv
Du må kunne jobbe selvstendig.

5. Stå på og gi jernet
Arbeidsgivere setter pris på folk som jobber hardt, strukturert og målrettet

Se hvilke ledige stillinger vi har innen bank, finans og forsikring. 

Registrer deg hos Manpower her.