En jobb innen lager og logistikk er godt betalt og en god start på arbeidslivet!

Logistikk er et spennende fagområde i stor utvikling, med godt miljø og høy startlønn. Nå er det gode muligheter for å få jobb på lager eller i produksjon, også for deg som ikke har høyere utdanning eller annen arbeidserfaring.

- Det er mange gode grunner for å jobbe på et lager. Logistikkbransjen kjent for sitt uformelle, flerkulturelle og sosiale arbeidsmiljø, hvor folk har det hyggelig på jobb. Her blir du kjent med mange nye mennesker på kort tid, og får en gylden mulighet til å knytte nye kontakter og lage deg gode referanser for fremtiden. Uavhengig av hvilken vei du ønsker å gå, er dette verdifullt å ha med seg videre. Jobber du på lager eller i produksjon får du også bruke kroppen og være i fysisk aktivitet gjennom store deler av arbeidsdagen. For de som trives med fysisk aktivitet og kanskje ikke føler seg helt hjemme bak en kontorpult, kan en lagerjobb være ideelt, sier Therese Alneman, rekrutteringsleder for forretningsområdet logistikk hos Manpower.

Mennesker som jobber med lager og logistikk

Alneman forteller at Manpower for tiden har mange ledige stillinger innenfor logistikk, og at bransjen har stort behov for flere folk.

– I pandemien begynte flere å handle på nett. Grensehandelen var også delvis stengt og dette førte igjen til et økt behov for arbeidskraft innenfor logistikkbransjen. 

Spennende fagområde i utvikling
Logistikk er et bredt begrep, som egentlig dekker hele prosessen fra en vare er ferdig produsert til den kommer frem til kunden. Hos Manpower er jobbene som ligger under fagområdet logistikk som regel innenfor lager eller produksjon.

Lagerjobber handler om å ta imot, plassere, plukke, pakke og laste varer til transport. Produksjonsjobber dekker alle typer arbeid som gjøres i et produksjonsanlegg. Det kan være å fylle på råmaterialer, betjene maskiner i anlegget, eller å pakke og sortere varer som kommer fra produksjonen.

Begge typer jobber har til felles at de er fysiske og ikke alltid stiller krav til erfaring eller utdanning. Startlønnen er høy og det generelle lønnsnivået i logistikkbransjen har gått kraftig opp de senere årene, forteller Therese Alneman i Manpower.

– Du trenger ikke ha en lang CV for å få jobb. Du kommer langt med riktig holdning og innstilling, samt vilje og motivasjon til å lære, sier hun.

Les mer: Hvordan skriver jeg en god CV?

En av fordelene med å jobbe med logistikk er fleksibiliteten, forteller Alneman. Du kan jobbe både heltid og deltid, avhengig av hva som passer deg best. De fleste lagrene har også skiftordninger, som innebærer arbeid på både dag, natt og helg. Dermed kan man finne stillinger som lar seg kombinere med skole eller studier. En annen fordel med å jobbe på et lager eller i produksjon, er at det ikke er en jobb du tar med deg hjem. Er du ferdig på jobb, er du ferdig på jobb.
 

Therese Alneman Manpower Oslo
Therese Alneman, Rekrutteringsleder for logistikk

Fra matproduksjon til HR
Å starte karrieren innen lager eller produksjon gir også gode muligheter senere, enten man ønsker seg en karriere videre innenfor logistikk eller vil jobbe med noe helt annet.

– For dem som vil studere videre, er en deltidsjobb innenfor logistikk fint å ha ved siden av studier for å dryge ut økonomien. Hvis du gjør en god jobb her, vil du få fine referanser som kan gi deg fortrinn i fremtidige rekrutteringsprossser. Også for dem som ikke ønsker å ta høyere utdanning, er det gode muligheter for å jobbe seg oppover innenfor logisitkkbransjen hvis man gjør en god innsats, sier Alneman. 

Hun er selv et levende bevis på hva man kan få til med en logistikkbakgrunn. Hun startet sin karriere ved et samlebånd hos en matprodusent. I dag er hun team-leder og sertifisert rekrutterer, med ansvar for å rekruttere nettopp logistikkmedarbeidere.

– Det du lærer av å jobbe på lager eller i produksjon er fint å ha med seg videre i livet, uansett hva du skal jobbe med. Du får en innsikt i hele verdikjeden, og skjønner hvordan ting henger sammen. Logistikkerfaring vil du også få bruk for i mange andre yrker også, sier hun.

Hvordan får du jobb?
Hvis du er interessert i en jobb innenfor logistikk, bør første steg være å registrere deg hos Manpower, forteller Alneman. Manpower er størst i Norge på både rekruttering og utleie til logistikkbransjen, så her er det gode muligheter for å komme i gang.

– Det viktigste vi ser etter er personlige egenskaper. Du må trives med å arbeide fysisk, være effektiv og nøyaktig, og være villig til å gjøre en god innsats. Hvis du ikke har tidligere erfaring fra logistikk, er mitt råd å vise til andre erfaringer som viser at du har de egenskapene, for eksempel fra dugnader eller idrett, sier Alneman.

En annen ting som er viktig i mange logistikkjobber er å ha truck-lappen. Hvis du ikke har det fra før, kan Manpower melde deg på kurs til en rabattert pris hos en av sine samarbeidspartnere.

Registrer deg hos Manpower her.