Sterke bemanningsutsikter for våren

ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse viser rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i første kvartal av 2022. – Hvordan den nye smittebølgen vil påvirke nyansettelser, er for tidlig å konkludere, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Siden 2003 har bemannings-, rekrutterings- og konsulentselskapet ManpowerGroup hvert kvartal spurt norske arbeidsgivere om hvilke bemanningsutsikter de har for det kvartalet vi går inn i. Den nyeste undersøkelsen, gjennomført blant 755 arbeidsgivere, tyder på den høyeste etterspørselen etter arbeidskraft siden undersøkelsen begynte.

MEOS Q1 2022
47 prosent av arbeidsgiverne svarer at de skal ansatte flere, mot 17 prosent som svarer at de skal bemanne ned. Når man korrigerer for sesongvariasjoner, betyr det at 32 prosentpoeng flere arbeidsgivere skal bemanne opp enn ned. Det er de høyeste såkalte netto bemanningsutsiktene som er målt i Norge, og det femte kvartalet på rad med positive bemanningsutsikter.

Undersøkelsen er utført i november, før de siste smitteverntiltakene ble innført. Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, tror arbeidsgivere ville vært mindre optimistiske hvis undersøkelsen ble utført i dag.

– Samtidig viser tallene at mye går bra i norsk økonomi. Mange bransjer, som IT- og teknologibransjen, har vokst kraftig på tross av nedstenginger og hjemmekontor, og det er fortsatt skyhøy etterspørsel etter medarbeidere med IT-bakgrunn. Vi får håpe at samfunnets nyvunne erfaring med smittevern gjør at siste bølge blir kortvarig, sier hun.

Oppbemanning i alle sektorer
Arbeidsmarkedsbarometeret tyder på at arbeidsgivere i alle sektorer skal ansette flere i kommende kvartal. Bransjekategorien «IT, telekom, teknologi, kommunikasjon og media" har de høyeste netto bemanningsutsiktene på +45 prosent.

Den største nedgangen i etterspørsel er innen bygg- og anleggssektoren, der netto bemanningsutsikter ender på +22 prosent. Det er 28 prosentpoeng lavere enn forrige kvartal.

Bemanningsutsiktene er også positive for alle fem regioner i undersøkelsen. Arbeidsgivere i sørvest-regionen forventer den største oppbemanningen, med netto bemanningsutsikter på +35 prosent. Dette er også regionen med størst økning fra forrige kvartal, på 21 prosentpoeng.

Et paradoks
Selv om arbeidsmarkedet i stor grad har kommet seg etter krisen, står mange fremdeles utenfor jobbmarkedet. Ifølge Nav var det 119.000 arbeidstakere som var helt eller delvis arbeidsledige eller på arbeidsmarkedstiltak i november. Likevel har mange arbeidsgivere problemer med rekrutteringen. 66 prosent meldte at de slet med å finne medarbeidere med riktig kompetanse i ManpowerGroups undersøkelse fra forrige kvartal.

– Paradoksalt nok har deler av arbeidslivet et enormt behov for flere ansatte, samtidig som mange sliter med å få jobb. Det skyldes at talentgapet, altså avstanden mellom kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den arbeidstakerne tilbyr, bare blitt større under pandemien. Arbeidslivet utvikler seg raskere enn utdanningsinstitusjonene, sier Brath.

Om undersøkelsen
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2022 er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i november blant 755 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkeds-barometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, og er en av de mest anerkjente indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,6 prosentpoeng.