Miljø

Vår målsetning er å drive vår forretning med høye krav til miljøbevisst atferd. Vi tar ansvar for hvordan vi påvirker mennesker og miljø.

Miljøfyrtårn

Manpower er miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt. Miljøfyrtårn-bedrifter skal blant annet redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger. Sertifiseringeen viser at Manpower oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Grønt Punkt

Grønt Punkt er en frivillig innsamling og gjenvinning av emballasje som sørger for at kildesortert emballasje går til gjenvinning. Selskapet sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Med medlemskap i Grønt Punkt tar vi ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.  

Grønn IT og telefoni

Grønn IT er en felles dugnad for et bedre miljø. Miljøvennlige IT-løsninger bidrar til reduserte CO2-utslipp og lavere kostnader, forbedret ytelse og enklere drift. Vi tar ansvar for egen miljøpåvirkning ved å sette fokus på smarte IKT-løsninger som medfører lavere klimakonsekvenser. Vi benytter virtuelle servere for IT og telefoni. 

El-biler

Vi har en el-bil i Oslo som ansatte benytter ved kundebesøk, som alternativ til drivstoffdrevne biler.

Videokonferanse

Bruk av videokonferanse har flere miljømessige fordeler. Bruk av video reduserer energiforbruket, CO2-utslippet, biltrafikken og det generelle reisebehovet med over 30 prosent. Vi har installert videokonferanse i de fleste av våre kontorer og alle ansatte har PC med videoutstyr.

Innkjøp

Vi stiller miljøkrav til alle våre leverandører. Miljøsertifiserte leverandører prioriteres.