Arbeid gir mening til livet

For de fleste av oss er arbeidet vårt noe av det viktigste vi har. Arbeidsplassen gir grunnlaget for et materielt trygt og godt liv. Arbeidsplassen gir mulighet for å bruke de evnene vi har. Arbeidsplassen gir mulighet for utvikling og læring. Arbeidsplassen gir sosialt fellesskap.

Manpower ansatte

Døråpner til arbeidslivet

Siden 1965 har vi hjulpet over en halv million mennesker med jobb over hele Norge. Vi spiller en viktig samfunnsrolle, ikke bare for den enkelte, men også for mange virksomheter som trenger vår hjelp. På denne siden kan du lese mer om noen av de menneskene som vi har hjulpet i løpet av det siste året. Vi gleder oss til å fortsette å forandre folks liv. For arbeid gir mening til livet.

REFERANSER