Manpowers samfunnsansvar

Som en av Norges største arbeidsgivere spiller Manpower en viktig rolle i manges liv. Vi skal ivareta våre medarbeideres arbeidsforhold på en god måte og vi skal bidra til at flere får realisert sine karrieremessige mål.

Manpower er bevisst vårt viktige samsunnsansvar. Vi skal ivareta våre medarbeideres arbeidsforhold på en god måte og sikre at flere realiserer sine karrieremål.

Manpower har signert FNs Global Compact, basert på ti prinsipper knyttet til områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder og miljø- og antikorrupsjon. Med dette har vi forpliktet oss til å støtte og verne om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, samt påse at vi ikke medvirker til brudd på noen måte. 

Arbeid er en stor del av menneskers hverdag og identitet. En inspirerende arbeidshverdag er en viktig trivselsfaktor, ikke bare på arbeidsplassen men også i livet generelt. Som en av Norges største arbeidsgivere har vi et stort ansvar. Hver eneste dag sikrer vi i Manpower en rettferdig og givende arbeidshverdag for flere tusener av nordmenn. Dette er et ansvar vi tar på alvor! Vi ønsker å bidra til et rettferdig og inkluderende arbeidsliv, men plass til alle. Gjennom Manpower har alle mulighet til å finne arbeid, som passer overens med individuelle ferdigheter og forutsetninger.  

Manpower benytter Global Reporting Initiativ (GRI) til rapportering av våre miljø- og samfunnsmessige resultater.

Du kan lese mer om ManpowerGroups globale engasjement på våre internasjonale hjemmesider.