Undervisning og barnehage

Med barn og unge i fokus

Manpower hjelper deg å finne jobben du ønsker deg, innenfor barnehage, SFO eller skole.

Oppvekstsektoren trenger deg som vil være med å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Det krever gode kunnskaper og ferdigheter innen kommunikasjon og menneskelig samhandling. 
For å arbeide i oppvekstsektoren er det viktig at du bryr deg om, og kan vise omsorg for, andre mennesker. 

Er du glad i å jobbe med mennesker? Oppvekstsektoren er blant de viktigste vi har, og kvalifisert og engasjert arbeidskraft er helt avgjørende for å skape gode læringsmiljøer. 

Manpower har et eget internt nettverk av mennesker som alle har pedagogisk bakgrunn. Vi hjelper deg å finne rett jobb, enten det er innenfor barnehage, SFO eller skole. Har du pedagogisk kompetanse kan vi hjelpe deg å finne den perfekte stillingen for deg. 

Vi har flere oppdrag innenfor oppvekstsektoren, både kortere og lengre vikariater. Manpower gir deg mulighet for fleksibilitet og varierte arbeidsoppgaver, samtidig som du bygger din karriere.

Vi har behov for kompetansen til:

Pedagogiske ledere, førskolelærere, assistenter, SFO-personell, allmennlærere, barnehagelærere og miljøarbeidere.

Ta kontakt med oss og vi hjelper deg å bygge din karriere innenfor oppvekst- og undervisningsyrker.