Helsepersonell

Manpower Helse bemanner helsepersonell med beste kvalitet innen mange fagområder til helsesektoren.

Manpower Helse har bygget opp et engasjert miljø, med både helsefaglig og administrativ kompetanse samlet på ett sted. Som en av Norges største arbeidsgivere spiller Manpower en viktig rolle i manges liv. Vi skal ivareta våre medarbeideres arbeidsforhold på en god måte og vi skal bidra til at flere får realisert sine karrieremessige mål.

Kompetente og pålitelige medarbeidere er svært viktig, særlig i helsesektoren. Helsepersonell utfører viktig arbeid og bemanningsproblemer kan raskt resultere i en kaotisk og uoversiktlig hverdag. Våre helsevikarer er tilpasningsdyktige, positive og har variert erfaring fra ulike typer arbeidsplasser. Dette kan din avdeling dra nytte av.

Manpower Helse leier ut helsevikarer eller rekrutterer nytt fast helsepersonell for deg som har behov for det. Våre grundige prosesser sikrer deg vikarer som tilfredsstiller alle nasjonale kompetansekrav, reelle som formelle. 

Manpowers kvalitetsgaranti innebærer at vi alltid skal oppfylle målsettingen om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden ved arbeidsleie. Gjennom vårt utvelgelsessystem garanterer vi i Manpower Helse for at vi vil finne frem til helsepersonell med de nødvendige faglige kvalifikasjonene og de personlige egenskapene som passer til oppdragsgivers arbeidsmiljø.

Helsepersonell - Vi hjelper deg

Manpower Helse har kapasiteten og arbeidskraften som er nødvendig for å bistå innenfor alle de ulike delene av helsesektoren. Vi har kvalifiserte medarbeidere uavhengig av hva ditt behov måtte være.

Vi skaffer blant annet helsepersonell til:

Sykehus, hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rusomsorg, legesentra og helsestasjoner.

Innen helsesektoren tilbyr vi blant annet:

Sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, hjelpepleiere og farmasøyter.

Vi har flere medarbeidere innenfor helse, med ulik kompetanse og ulike spesialgodkjenninger. Vi hjelper deg både med rekruttering av helsepersonell til faste stillinger eller ved vikarbehov ved sykdom eller ferieavvikling.

Ta kontakt med oss på Manpower Helse, og våre spesialister vil hjelpe deg å finne den optimale løsningen for din virksomhet.  

Du når oss på telefon +47 22 01 80 00.