Utvikler kompetansen næringslivet trenger

Årets siste ManpowerGroup Forum tok for seg hvordan Norge kan løse den akutte kompetansemangelen i arbeidsmarkedet. Fleksibel etter- og videreutdanning ble trukket frem som en essensiell del av løsningen.

– Vi merker kompetansemangelen innenfor alle fagområder og nivåer. Det er derfor vi startet Manpower Academy, som lar folk jobbe og studere parallelt. Her samarbeider vi med de fremste utdanningsinstitusjonene, læringsportalene og bedriftene i Norge, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Manpower Academy - utvikler kompteansen næringslivet trenger

Flere av bidragsyterne på ManpowerGroup Forum, som ble gjennomført digitalt 15. desember, pekte på tettere kobling mellom utdanningstilbydere og næringslivet som en nøkkel til å tette kompetansegapet i det norske arbeidsmarkedet.

Se ManpowerGroup Forum her.

Hovedtaler Anders Fremming Anderssen, som er divisjonsdirektør i det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), understreket alvoret i situasjonen.

– I 2035 kommer vi til å mangle 88.000 fagarbeidere hvis utviklingen fortsetter som den gjør. Og det er ganske mye i et lite land, sa han.

Alle parter investerer
Manpower Academy ble startet i 2018 som et tiltak for å øke kompetansen hos kandidater slik at de bedre møter behovene i næringslivet. Samtidig som kandidatene jobber for Manpower, tar de kurs, sertifiseringer eller en utdannelse innen fagfeltene oppvekst, bank, forsikring, logistikk, transport, salg og service.

– Manpower Academy er et trekantsamarbeid. Kandidatene kombinerer jobb og studier, og investerer dermed tid. Kunden investerer i å gi kandidatene kompetansepåfyll. Manpower legger til rette og følger opp med coaching, slik at kandidatene blir værende hos kunden. Vi ser at de som går Academy-løpet blir værende lengre i jobben sin, forklarer Manpower-sjefen.

Det er høyt behov for tiltak som kan gi kandidater kompetansen arbeidslivet trenger. Ifølge en undersøkelse fra ManpowerGroup, sliter 62 prosent av norske arbeidsgivere med å rekruttere relevant kompetanse, selv om det er høy arbeidsledighet. Det er særlig mangel på arbeidskraft innen IT, industri og logistikk.

Kompetanseheving åpner dører
Anderssen i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse pekte i sitt innlegg på at det er nærmere 600.000 personer i yrkesaktiv alder, mellom 25 og 66 år, som ikke har fullført videregående opplæring i dag. Samtidig vil jobbveksten fremover skje innenfor områder som krever høyere utdanning.

– De jobbene som ikke krever formell utdanning, forsvinner ganske raskt. Omstilling har sin pris, og noen av de som betaler prisen for den omstillingen er de som har lite formell utdanning. De faller raskere av lasset og de får en permanent svakere tilknytning til arbeidslivet, sa han.

Han understreket at det derfor ligger et stort potensial i å heve kompetansen både hos gruppen som står uten fullført videregående skole, og hos resten av befolkningen.

Fremming Anderssen trakk blant annet frem helse og IT som områder med stor kompetansemangel.

–  Vi trenger tettere dialog mellom arbeidslivet på den ene siden og myndigheter og utdanningstilbydere på den andre siden. Mye av den dialogen er nødt til å skje regionalt, der arbeidsmarkedet er.

Læringen må ikke stoppe
Viktigheten av fleksibel, livslang læring ble et gjennomgangstema blant deltagerne i paneldiskusjonen på ManpowerGroup Forum. Panelet besto av Hege Marie Norheim, direktør for HR, kommunikasjon og bærekraft i Freyr Batteries; prorektor Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania; og Henrik Asheim, Høyres fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomiteen.

Prorektor Krogh mente det særlig er tre ting som er viktige for å lykkes med å skape kompetansen næringslivet trenger:

– To av dem inntreffer før du trenger dem. Det første er å drive med fremtidsrettet forskning og utvikling, som bereder grunnen for kompetansen man skal utvikle. Det andre er å se fremover og tilby utdanning som vil bli etterspurt av næringslivet. Og det tredje er etter- og videreutvikling. Fleksibel livslang læring er en nøkkel for å kunne dekke fremtidens behov, sa han.

At vi må fortsette å lære og utvikle ny kompetanse gjennom hele karrieren er Sølvi Spilde Monsen i Manpower enig i.

– Vi må alle fylle på kompetanse gjennom hele karrieren for å holde oss relevante. Mange som kommer til Manpower Academy er voksne mennesker som ønsker å gå fra ett fag til et annet. For eksempel har vi flere yrkessjåfører som startet karrieren sin i barnehage eller reiseliv. Hos oss får folk påfyll av ny kompetanse – og ender ofte opp i en ny karriere, der det er stort behov for dem, sier hun.