Arbeidsgivere må tenke nytt i søken etter kompetanse

Flertallet av norske arbeidsgivere sliter med å finne arbeidskraften de trenger. – Manpower skaffer kandidater som vi aldri hadde funnet gjennom andre kanaler, sier Thomas Tømmernes i IT-selskapet Atea.

17. september ble årets tredje digitale ManpowerGroup Forum arrangert. Til stede for å diskutere temaet «Hvordan blir fremtidens arbeidsmarked?» var Thomas Tømmernes, fra IT-selskapet Atea, Christopher Ringvold, leder for Finn Jobb og Ketil Risberg, direktør for Manpower Academy.

Arbeidsgivere må tenke nytt Manpower

Bakteppet for samtalen var ManpowerGroups siste arbeidsmarkedsbarometer, som viser de mest positive bemanningsutsiktene siden undersøkelsen startet i 2003.

Samtidig er det et misforhold mellom kompetansen som er etterspurt og den som er tilgjengelig, der to av tre norske arbeidsgivere oppgir at de ikke finner arbeidskraften de trenger.

Nye måter å rekruttere på
Christopher Ringvold fra Finn Jobb beskriver en eksplosjon i stillingsvolumet, med en 20% økning i antall stillinger utlyst sammenliknet med 2019, som var et toppår.

Leder for IT-sikkerhet i Atea, Thomas Tømmernes, peker på at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i IT-sektoren, og trekker frem prognosene som tilsier at mangelen vil være tredoblet innen 2030.  Dette har ført til at Atea må tenke nytt i rekrutteringen.

–  Vi har gjort flere tiltak for å få tak i de vi trenger. Et av dem er et samarbeid med Manpower Academy der vi har startet Trainee-programmer. Vi går ut og søker etter unge talenter og former dem, sier han.

Les mer om Manpower Academy.

Tømmernes forteller at frafallet blant kandidatene som kommer til Atea gjennom Manpower Academy, er svært lavt.

–  Vi har god kvalitetssikring og tett samarbeid. Det jeg ser i kandidatene som Manpower har funnet er at dette er kandidater som vi aldri hadde funnet gjennom andre kanaler, rett og slett på grunn av de høye kravene vi har stilt. Kunstig høye krav kanskje. De har blitt talenter fordi Manpower ser etter andre kvalifikasjoner enn det en fagnerd som meg gjør, sier han.

Et samfunnsansvar å utvikle kompetanse
Ketil Risberg i Manpower Academy er spesielt glad for å se at deres kandidater etter kort tid leverer verdi og tar ansvar i ulike roller i Atea. Han tror at flere selskaper er nødt til å gjøre som Atea for å skaffe seg kompetanse.

–  Bedrifter må se at de også må ta et ansvar for å utdanne egen kompetanse. Det går så fort nå. Det gjelder ikke bare ett selskap, men alle, sier han.

Christopher Ringvold i Finn Jobb mener at videreutdanning av egen arbeidsstokk er et positivt tiltak som kan være med på å bedre omstillingsevnen i Norge.

Dette kan være med på å løse eget rekrutteringsproblem som bedrift, men er også en måte å ta samfunnsansvar på.

Kan gå glipp av talenter
Risberg i Manpower Academy mener at arbeidsgivere bør se etter mennesker med motivasjon for å lære og utvikle seg, og at bedriftene bør legge ressurser i å gi disse menneskene utvidet kompetanse. Han tror også at jobbannonser kan være urealistiske i kravspesifikasjonene, noe som gjør at mange går glipp av gode kandidater.

Vi må ha flere annonser som tar utgangspunkt i «hire for personality, train for skill». Det tror jeg er et stort grep som selskaper rundt i Norge må gjøre mer av, sier han.

Tømmernes kjenner seg igjen i beskrivelsen av jobbannonsene.

Det er noen av stillingsutlysningene som jeg har vært med på å lage som jeg ikke tør å svare på selv. Vi spør ofte etter enhjørninger, sier han.

Se hele samtalen fra ManpowerGroup Forum her.