Hvilken stillingstype passer for deg?

Vikariat eller fastansettelse. Valget er ditt.

Find Work Option

Vikariat

Å jobbe som vikar gir deg mulighet til å prøve ut forskjellige jobber innen ulike bransjer og fagområder, oppleve forskjellige arbeidsmiljøer og også fleksibilitet på arbeidstid.

Når du jobber som vikar er du ansatt gjennom et byrå, slik som Manpower, men jobber ute hos en oppdragsgiver som har behov for ekstra kompetanse i en gitt periode. Ofte kan det være på grunn av sykdom hos ansatte, på grunn av barselpermisjon eller at de har behov for økt bemanning i en periode på grunn av prosjekter, sesongsvingninger eller lignende.

Når du er ferdig med et oppdrag får du tilgang på et nytt. Kanskje hos samme oppdragsgiver eller hos en ny.

Fastansatt

Mange av våre kunder har behov for nye medarbeidere og benytter Manpower for å rekruttere rett person. I en slik prosess søker du på en spesifikk stilling og hvis du er aktuell, får gjennom en intervjuprosess. Første intervju gjennomføres som regel hos oss, mens et annengangsintervju ofte er hos kunden. Blir du tilbudt jobben får du fast ansettelse i det aktuelle selskapet. Manpowers rolle har da kun vært som rekrutteringspartner for selskapet.

Hvert år får nærmere 4000 mennesker fast jobb via Manpower.