Tips til målrettet karrierebygging

En karriereplan: Et verktøy for å bygge karriere

Er du i en jobb du liker og mestrer? Da bør du begynne å tenke på hva du skal gjøre for å bygge karrieren din videre.

karrierebygging

 Hvis du liker og mestrer jobben din, kan tiden være inne for å tenke på en karriereplan. Ta deg tid til å tenke nøye gjennom karriereambisjonene dine og planlegge veien videre. Vurder hvor karrieren din er, hvor du vil at karrieren din skal gå og hvordan du kommer dit. En karriereplan er et viktig verktøy for å hold stø kurs mot målet ditt.

 

Vurder situasjonen din

Begynn med å oppdatere CV-en din med dine nye jobberfaringer, din kompetanse og prestasjoner. Vurder deretter karriereinteressene og kompetansen din, og vurder hvor tilfreds du er med din nåværende jobb. Bruk CV-en og innsikten din som utgangspunkt for å finne ut av om det er noe nytt du vil eller bør lære? Eller vil du heller bygge på listen din med prestasjoner? Tenk over hva du kan gjøre i din nåværende stilling for å fylle eventuelle gap mellom hvor du er og hvor du vil.

"Gå gjennom karriereplanen din minst to ganger i året."


Hva er karrierevisjonen din?

Hvilken karriereretning vil du ta nå? Neste år? Om fem år? Når du reflekterer over i hvilken retning du vil ta karrieren din, bør du vurdere:

 • Hva som motiverer deg
 • Trender i bransjen din – hvilke områder er i vekst og hvilken kunnskap og kompetanse trengs i fremtiden?
 • I hvilke andre næringer og bransjer kan du utnytte ferdighetene, kompetansen og erfaringen din?
 • Trender i arbeidsmarkedet som kan påvirke dine fremtidige jobbmuligheter
 • Hvilke typer stillinger og organisasjoner som passer til karrierevisjonen din

 

Bygg karriereplanen din

Definer et kortsiktig og et langsiktig mål som vil hjelpe deg med å oppnå karrierevisjonen din. Kortsiktige mål tar ett til tre år å oppnå. Langsiktige mål bør ta mellom tre til fem år å oppnå. De kortsiktige målene bør være konkrete milepæler på veien til å oppnå det langsiktige målet. Det langsiktige målet bør være noe konkret og som gir deg motivasjon. For eksempel en forfremmelse, en stilling i et annet selskap, et høyere lønnsnivå eller noe annet spesifikt.

Når du har definert målene dine, bør du skrive ned hva du må gjøre for å oppnå dem. For hvert mål bør du også lage en fremdriftsplan og sette frister. Du kan alltid revidere planen din underveis.

Bruk ressursene dine

Utnytt ressursene rundt deg når du jobber med å nå målene dine.

 • Finn en mentor. En mentor kan gi deg veiledning og ærlige tilbakemeldinger for å hjelpe deg videre på karriereveien din. Velg en person som du respekterer og stoler på, og som også har et solid rykte. For eksempel en tidligere medarbeider eller leder, en lokal bedriftsleder eller en professor. Hold mentoren din oppdatert på karrieren din og eventuelle utfordringer du møter eller beslutninger du må ta.
 • Nettverk, nettverk, nettverk. Formålet med nettverking er å bygge relasjoner med folk som kan hjelpe deg med å fremme din karriere. Nettverk er den beste måten å finne en ny jobb på. Derfor er gode nettverk også viktig for karriereutviklingen din.

Fortsett å lære

For å bygge karriere du holde deg oppdatert. Derfor bør du bygge inn muligheter for læring i karriereplanen din:

 • Ta tempen på hva som er trendene. Sjekk stillingsannonser med jevne mellomrom og se etter mønstre i hva de etterspør av ferdigheter, kompetanse, erfaring og egenskaper. Det vil gi deg en pekepinn på hva som er viktig for arbeidsgivere til enhver tid. Hvis dine ferdigheter eller kompetanse ikke samsvarer med det som kreves i den bransjen eller på det stillingsnivået du ønsker deg, må du oppdatere kompetansen din.
 • Les. Hver gang du leser et magasin, et bransjeblad, en avis eller en blogg så lærer du noe som kan hjelpe karrieren din. Tjenester som Google Alerts sender deg varsel om informasjon som du ønsker å spore. Tjenesten kan for eksempel varsle deg om ny informasjon knyttet til en potensiell arbeidsgiver.
 • Utforsk nye karriereveier. Hvis du mistrives på jobb, har for lav lønn eller har lite utfordrende arbeidsoppgaver som ikke samsvarer med dine karrieremål, bør du vurdere andre muligheter. Du kan for eksempel ta en midlertidig jobb eller gå inn på et prosjekt for å utvikle ny kompetanse og få nye kontakter.
 • Lær to nye ferdigheter i året. Det kan enten være ferdigheter som lederen din anbefaler at du utvikler, etterspurte ferdigheter i bransjen eller ferdigheter som er i tråd med dine personlige interesser.

Når du har skrevet ut karriereplanen din, må du ikke la den støve ned en skuff. Bruk planen aktivt som et verktøy for å holde fokus på hva du må gjøre for å nå målene dine og oppfylle karriereambisjonene dine. Se gjennom karriereplanen din minst to ganger i året, og revider den når du må. Husk – du er din egen lykkes smed