Coops regionale lager i Bergen

Coop Norge SA har en rekke datterselskap som jobber med logistikk, transport og produksjon for å forsyne samvirkelagene og butikkene. I 2014 åpnet C-log på Gardermoen, som er et av Europas mest moderne logostikklagre for dagligvarer. Videre har Coop lager på Langhus, samt regionale lager i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

Lageret har ca. 90 ansatte. 

Miljø: Plukklager, tørr-frukt/grønt/frys.

Viktige kvalifikasjoner: Alle skal ha T1, evt. T2 og/eller T4 for de som skal kjøre truck. Gode holdninger, må kunne plukke mye og være effektiv.