Kjennetegn på et vellykket jobbintervju

Har du vært på jobbintervju? Du kan lære mye om hvordan du klarte deg, ved å analysere intervjuet i ettertid.

Et jobbintervju er en mer eller mindre standardisert prosess, som som oftest følger en bestemt form og ulike stadier. Målet er å finne ut så mye som mulig om bakgrunnen, kunnskapen og kompetansen din på kort tid. Gangen i intervjuet gir deg en pekepinn om hvor vellykket intervjuet har vært.

Fremtidsrettede spørsmål

Et vellykket jobbintervju gjennomgår typisk fem stadier; 1) fjern fortid, 2) nær fortid, 3) nåtid, 4) nær framtid og 5) fjern fremtid.

Har du fått spørsmål knyttet til samtlige av disse kategoriene er det en indikasjon på at arbeidsgiver er interessert i å ha deg med videre i prosessen. Viser intervjueren derimot lite interesse for fremtidsplanene og ambisjonene dine, kan det tyde på det vil bli med kun første intervjurunde.  

Jo større interesse intervjueren viser for dine ønsker og ambisjoner, jo mer interessant opplever de deg som kandidat. Jo viktigere blir det da å undersøke hvilke mål og planer du har for din fremtidige karriere, fremfor å bruke mye tid på hva du har gjort tidligere.

Kjemi

Førsteinntrykk er viktig. Som oftest til intervjuer allerede etter få minutter ha gjort seg opp en mening om hvor aktuell du er for stillingen. Den resterende tiden brukes til å søke bekreftelse på denne første, umiddelbare oppfatningen.

Er intervjuet unnagjort på under en halvtime er det sjeldent et godt tegn. Trekker tiden derimot ut, og du opplever at praten flyter lett mellom deg og intervjuer, tyder dette på at du har imponert.

Forbered deg

Ved å evaluere intervjuet i ettertid har du mulighet til å forberede deg- før telefonen eller mailen kommer. Like viktig er det at du også sørger for å stille forberedt til intervjuet. Stiller du godt forberedt viser du at du er motivert.

Entusiasme og engasjement gir et bedre førsteinntrykk, og øker sjansene dine for å imponere.