CV-utforming

Synes du det er vanskelig å fylle CV-en med relevant innhold? Her gir vi deg tips til skriveprosessen og hvordan du fyller CV-en, dersom du har lite arbeidserfaring å vise til.

CV-en din et av de viktigste dokumentene du skriver. I løpet av kort tid er målet å fange oppmerksomheten og interessen til en potensiell arbeidsgiver, og å få mulighet til å presentere deg i et intervju.

Det finnes mange syn på hvordan en god CV bør utformes. Det finnes ingen fasitoppskrift, men likevel gode praksisiser det er lurt å ta hensyn til.

Oppbygning

Tommelfingerregelen er; CV for formalia og kompetanse, søknad for personlighet og motivasjon. Mesteparten av oppmerksomheten rettes mot øverste halvdel av første side. Bruk denne plassen godt. Viktige nøkkelord er oversiktlig, lettlest, relevant, faktabasert og troverdig.

Lite erfaring?

Relevant erfaring er alltid en fordel, men det er også mulig å skrive en innholdsrik CV uten. Utnytt den arbeidserfaringen du faktisk har. Tenk overførbar kunnskap; hvilken kompetanse og erfaring har du, og hvordan kan disse ferdighetene overføres til en annen jobb?

Sommerjobb

Er du fortsatt student, men har lite tid til overs, bør du utnytte sommermånedene godt. Sommerjobber gir både nyttig arbeidserfaring, og CV-fyll, og kan senere bli en viktig inngangsport til arbeidslivet.

Vær aktiv

Å være engasjert under studietiden, enten i en jobb eller ulike verv, er en god tidsinvestering. Forsøk å bestemme deg for hvilken bransje du ønsker å jobbe innenfor og følg aktivt med på hvilke muligheter som dukker opp.

Relevant ulønnet arbeid kan være av minst like stor interesse for en potensiell arbeidsgiver som arbeidserfaring. Engasjer deg, og du vil få et første møte med arbeidslivet du vil kunne ha stor nytte av senere.

Huskeliste

  • Få med alle verv, interesser og erfaring du har som kan overføres til en arbeidssituasjon. Beskriv utfyllende hva ulike verv og ansvar har gått ut på.
  •       Les stillingsutlysningen nøye og se om du kan svare konkret på det som etterspørres med de erfaringene du selv har.
  • Sjekk språket ditt.
  • Få noen andre til å lese gjennom

Referanser

Referanser oppgir du nederst på CV-en din. Det er selvfølgelig viktig at kontaktpersonene du oppgir er forberedt på å kunne bli ringt, så avklar alltid dette på forhånd. Er dette din første jobb kan du for eksempel oppgi en lærer, trener eller ledere for fritidsaktiviteter du har deltatt på. Les mer om referansesjekk her.