Slik bygger du nettverk

Nettverket ditt er en viktig ressurs. Derfor bør du bruke og utvide det aktivt. Lær deg hvordan du går frem for å styrke nettverket ditt.

Å ha gode relasjoner til mennesker som på ulike områder kan være betydningsfulle å kjenne, enten ved å gi deg tilgang på unike jobbmuligheter eller ved å gi deg råd eller innpass hos bestemte personer eller organisasjoner, blir en stadig mer betydningsfull investering.

Verdifulle muligheter

Betegnelsen på nettverking er; opprettholdelsen eller etableringen av gjensidig fordelaktige relasjoner. Å kjenne den rette personen kan i mange tilfeller være avgjørende for hvilke jobbmuligheter du får, og muligheten til å lære av andres erfaringer er gull verdt for både karriere og personlig utvikling.

Gjennom nettverking trener du samtidig viktige sosiale ferdigheter som er høyst relevante, også i andre sammenhenger.

Planlegg

Hva du ønsker å oppnå er en viktig betingelse som legger føringer for hvordan du bør gå frem når du skal utvide nettverket ditt. Er målet en bransjespesifikk jobb eller et ønske om å prøve deg innenfor en ny sektor?

Å definere målene dine tydelig gjør det lette å få en oversikt over hvilke personer i det etablerte nettverket ditt du bør ta en prat med, og hvem du bør konsentrere innsatsen din mot å bli kjent med. Sjansene dine for å lykkes med å skape nye relasjoner, styrkes om du også utformer en inntrykksstrategi.

Møt forberedt, og les deg gjerne opp på aktuelle temaer på forhånd. Bidrar du i diskusjoner og stiller reflekterte spørsmål, er sannsynligheten for at du blir lagt merke til større.

Selvpresentasjon

Måten du presenterer deg selv på, og oppfattes av andre, er avgjørende for om du når målene dine i kontakt med andre mennesker. Viktige faktorer er et genuint smil, øyekontakt, et fast håndtrykk og om du tilpasser deg forventet kleskode. Dette har stor innvirkning på inntrykket du etterlater. Øv deg også på å presentere deg selv og dine nøkkelegenskaper på en kort og sammenfattet måte.

Evnen til å lytte er også særdeles viktig i nettverkssammenheng.

Vær til stede i samtalen, still oppfølgende spørsmål og vis interesse for den andre personen. Det er viktig å være bevisst på den gjensidigheten nettverksrelasjoner er basert på. Ved å holde deg oppdatert på aktuelle trender og nyhetssaker innenfor ditt fagfelt, fremstår du som en verdifull ressurs for de du selv ønsker å etablere en relasjon til.

Oppretthold kontakten

Å bygge nettverk krever en kontinuerlig innsats. Å opprettholde og pleie de kontaktene du allerede har er like viktig som etableringen av nye. Leser du interessante artikler eller hører om arrangementer eller stillingsutlysninger? Del med nettverket ditt. Andre vil sette pris på at du tenker på dem og betrakte deg som verdifull. Bidra der du kan, og hjelp andre å fremstå best mulig. Det får du igjen for.