Referansesjekk – et viktig punkt når du søker jobb

Gode referanser kan være avgjørende for om jobben blir din. Det viktigste  er om referansene bidrar til å styrke din posisjon som den best egnede kandidaten.

De skrevne attester kan i enkelte tilfeller ikke være utfyllende nok – og derfor er det viktig med referanser som kan bekrefte disse. Referansesamtaler gir også et mer omfattende bilde av deg som søker.

Når du er i en jobbsøkerprosess og utleverer referansepersoner, er det en del ting man bør gjøre i forkant.

 • Avstem med referent om de virkelig vil/kan stå som referanser.
 • Sørg for å ha korrekt kontaktinformasjon og hvor de eventuelt arbeider i dag.
 • Sørg også for å beskrive hvilken tilknytning eller rolle referenten har/hadde i forhold til deg. Skulle du ha en skreven attest fra samme person – gå gjennom denne og spør om dette er noe de fortsatt står inne for.
 • Spør dem om hvilket inntrykk de har av deg og hvilken tilbakemelding de vil komme med til en tredjepart.
 • Det er lov å gi beskjed om hvilken type jobb du søker og hva som bør vektlegges i den gitte referansen.
 • Husk at det er lov å spørre om ditt forbedringspotensial og hva dette går ut på. Dette er ikke utelukkende negativt, da man selv kan være bevisst på hva man kan forbedre.

Det er viktig at man har innsikt i hva referansene vil melde. En av årsakene er et spørsmål som ofte går igjen i intervjusituasjon; “Hva tror du dine referanser vil si om deg?”.
Du kan her vise til både selvinnsikt og at du har fått med deg tilbakemeldinger gitt i tidligere virke. Det er også en gitt sak at du med trygghet kan prate om dine styrker – vel vitende om at dette vil bli bekreftet av referansen(e).

Hvem kan stå som referanse?
Du kan i utgangspunktet sette opp hvem som helst som referanseperson, men det er et par grunnleggende punkter som bør vurderes.

 • Kjenner personen deg profesjonelt og hvordan du opptrer i miljøet?
 • Kan referent beskrive deg som arbeidstaker og har hun eller han kjennskap til ditt ansvarsområde?
 • Nåværende og tidligere kolleger, ledere, kunder og/eller andre samarbeidspartnere er i hovedsak de som behøves.
 • Familie og gode venner kan fort bli oppfattet som inhabile og lite “realistiske”
 • Skulle du mangle referansepersoner – kan man oppsøke for eksempel faglærere eller andre som har kjennskap til din væremåte og evne til å levere resultater.

Hva om referansen er dårlig? 
Hvis du vet eller mistenker at en referanse er dårlig – skal du da unnlate å ta den med, eller er all PR god PR?

En dårlig referanse kan koste deg jobben. Vet du at vedkommende vil være en dårlig referanse for deg er det bedre å unnlate å ta den med. Hvis intervjuer spør om hvorfor vedkommende ikke er referanse for deg er en ting viktig: vær ærlig. Du bør da forklare for rekrutterer eller potensiell arbeidsgiver om hvorfor du ikke kan, eller ikke ønsker, å oppgi referanseperson(er). Dette kan spare deg for ubehageligheter, for om referansen likevel blir innhentet er det ingen overraskelser for deg eller den som innhenter informasjonen.

En siste sjekk
I forhold til det overnevnte, er det altså viktig å ha kontroll på hvilken informasjon du utleverer. Det er særdeles viktig å være nøye og gjennomtenkt når man ordlegger seg mot en beslutningstaker. Referansene er siste hinder mot en potensiell arbeidsavtale, så bruk tid på gjennomførelse og følg gjerne oppskriften over.