Gjør suksess på jobbintervjuet!

Innkalt til jobbintervju? Det er flere ting du kan gjøre for å legge til rette for at intervjuet skal bli så vellykket som mulig.

Forberedelser

Du bør forberede deg godt før et jobbintervju. Arbeidsgiveren forventer at du har tilegnet deg kunnskap om bedriften og har en klar mening om hvorfor du har søkt på den aktuelle stillingen. Hvorfor bør de ansette nettopp deg? Hva kan du bidra med?

Å bli innkalt til intervju betyr at du i utgangspunktet er kvalifisert til stillingen. Et jobbintervju handler i det store og det hele om å undersøke om du også besitter de personlige egenskapene bedriften er på jakt etter. Hvordan du oppfører deg og svarer for deg under et førstegangsintervju er helt avgjørende for om du ender opp med å få et jobbtilbud.

De aller fleste jobbintervjuer innebærer noen klassiske spørsmål du bør være klar over og forberede godt svar på. Under er noen av disse listet opp:

 • Fortell om deg selv (forbered din elevator pitch)
 • Hvorfor har du valgt å søke på denne stillingen?
 • Hva vil du tilføre oss/bedriften?
 • Hva er dine sterke sider og dine forbedringspotensialer. Underbygg med eksempler.
 • Hvor ser du deg selv om 5 år?
 • Beskriv deg selv med tre ord. Vær forberedt på å gi eksempler på hva du legger i beskrivelsen.
 • Søker du en stilling innen salg? Da vil du gjerne få beskjed om å vise til salgsresultater.
 • Kan du gi noen eksempler på hva du har bidratt med i din forrige jobb?
 • Hva er du stolt av å ha oppnådd?
 • Hvordan ville din beste venn beskrevet deg?
 • Hva ville dine kolleger sagt om deg?
 • Hva ville sjefen din sagt om deg?
 • Hva vil dine referanser si hvis vi tar kontakt med dem?

Se for deg deg selv i den aktuelle rollen og bedriften, og hva du vil kunne bidra med og bety for bedriften. Har du reflektert over dette på forhånd vil det være enklere å svare tydelig og godt for deg, samtidig som du viser at du har god selvinnsikt.

Førsteinntrykk

Førsteinntrykk kan spille en avgjørende rolle for hvor godt du gjør det, og det er gjerne det visuelle uttrykket ditt intervjuer før vil legge merke til. Når du skal på intervju er det derfor viktig å sørge for at du ser presentabel ut. Alt fra sko til hår skal være rent og pent. Ha fokus på personlig hygiene, vær nydusjet og eventuelt nybarbert og kle deg pent. Kle deg pent, men komfortabelt, slik at det er lettere å fremstå trygg på deg selv.

Hvilken kleskode som gjelder for bedriften avhenger blant annet av bransje, men en fin tommelfingerregel er å kle seg i sine fineste hverdagsklær, som man fortsatt føler seg komfortabel i. Er du usikker er det heller ingenting i veien for å ta en telefon til sentralbordet i forkant av intervjuet og høre.

I tillegg til å sørge for at det visuelle uttrykket presenterer et fordelaktig førsteinntrykk, sørg for å komme presis og huske nødvendige papirer. Som regel har arbeidsgiver mottatt de fleste av disse i forkant, men du gjør alltid lurt i å ha med et ekstra sett med kopier.

Hils på intervjueren med et fast håndtrykk og sørg for å ha øyekontakt.

Intervjuet

Et vellykket jobbintervju foregår omtrent som en vanlig samtale mellom to mennesker som møtes for første gang. Har du forberedt deg godt vil det være lettere å sørge for at samtalen flyter fint, slik at du i større grad kan fokusere på hvordan du ter deg og å være imøtekommende.  

Still spørsmål om stillingen og bedriften, arbeidsmiljøet, prosjektene de jobber med og liknende. Vis interesse og at du er engasjert i bedriften.