Annengangsintervju

Det er vanlig at bedrifter som skal ansette bruker flere intervjurunder for å skille klinten fra hveten. Blir du kalt inn til annengangsintervju ønsker arbeidsgiver å bli bedre kjent med deg som person.

Har du vært på førstegangsintervju? I etterkant kan det være lurt å gjøre en evaluering. Hva gikk bra? Hvilke spørsmål kunne du svart bedre eller mer utfyllende på? Sitter du kanskje igjen med noen ubesvarte spørsmål selv? Å gjøre en slik vurdering er en fin refleksjon overfor seg selv, men også en god måte å forberede deg til et eventuelt annengangsintervju.

Det er vanlig at bedrifter som skal ansette bruker flere intervjurunder for å skille klinten fra hveten. Blir du kalt inn til annengangsintervju ønsker arbeidsgiver å bli bedre kjent med deg som person. De kjenner bakgrunnen din og hvilken kompetanse du besitter. Det som gjelder nå er å undersøke hvor godt du vil passe inn i bedriften. Hensikten er å få et nyansert bilde av deg som kandidat.

Interessert?

Er du fortsatt interessert i stillingen? Sørg for å gjøre deg opp en mening på om dette er en stilling du vil takke ja til om du får tilbudet. Betingelser blir ofte tydelig klargjort i andre runde, så dersom du skulle være i tvil er det viktig at du benytter muligheten til å klargjøre eventuelle uklarheter under annengangsintervjuet.

Kartlegg ytterligere

At du går videre betyr at du er interessant. Det betyr imidlertid ikke at du er ferdig med å overbevise. Har du forstått bedriftens visjoner og strategier, og hvordan du kan bidra, er det betydelig lettere å overbevise intervjueren om at du er rett person.

Referanser

Etter førstegangsintervjuet begynner alvoret; har du ikke allerede levert fra deg attester, vitnemål og andre dokumenter, er det viktig å huske dette til annengangsintervjuet. Referansene dine bør også kontaktes og informeres i forkant av andre intervjurunde.

Forbered deg

Sørg for å ha orden på hvor og når du skal møte. Det er ikke sikkert det er det samme stedet som sist. Pass også på at du har oversikt over hvem du skal møte. Det er vanlig at bedrifter setter flere eller andre intervjuere enn sist til å gjennomføre annengangsintervjuet. Kle deg for øvrig så like som mulig, som da du møtte bedriftens ansatte i første runde.

Fotavtrykket ditt

Husk at intervjuet ditt startet allerede da du håndhilste på bedriftens ansatte for første gang. Det pågår også i perioden du ikke er fysisk til stede. Tenk på hvordan du ordlegger deg blant andre mennesker og hvilken informasjon du deler, for eksempel på sosiale medier. Du vet aldri hvor en potensiell arbeidsgiver leter og/eller befinner seg, eller hvilke eventuelle bekjente deres har.

Førstegangs- vs. annengangsintervju

Førsteinntrykket du etablerte under første intervjurunde skal det godt gjøres å kvitte seg med. Sørg likevel for å presentere deg selv så likt som mulig i annengangsintervjuet, og oppfør deg like formelt. Det er lov (og ofte en fordel) med glimt i øyet, men tiden er likevel ikke inne for vitterligheter.

 Pass også på å svare så likt som mulig, dersom du får noen av de samme spørsmålene som forrige gang. Endrer svarene dine seg for mye kan du oppfattes vinglete og lite troverdig. Vær høflig, dannet og fokusert. Har du digresjoner og anekdoter er det helt ok, men sørg for å svare tilfredsstillende på spørsmålene du får.

Plukk opp tråden

Den viktigste huskeregelen er å plukke opp tråden fra forrige gang. Det er tid for utdypning og understrekning. Du er blitt invitert fordi bedriften finner deg interessant og de er ute etter en ressurs. De er ikke ute etter å ta deg eller “sette deg til veggs”.

Vær så ærlig du kan og forsøk å få vist ditt sanne, positive ansikt. I annengangsintervjuet er det personligheten din som er oppe til vurdering- erfaringen og fagkompetansen din er allerede avsjekket.