Norges vanskeligste jobber å fylle

Norges vanskeligste jobber å fylle

Faglært arbeidskraft topper nå listen over de vanskeligste jobbene å fylle. Det viser ManpowerGroups globale undersøkelse om talentmangel.

Undersøkelsen gjennomføres for niende år på rad, blant over 37 000 arbeidsgivere i 42 land. Listen bekrefter det vi opplever i Norge om dagen, at det nå er et skrikende behov for dem med yrkesfaglig utdanning.

Her er topp 10-listen for talentmangel i Norge:

1. Faglært arbeidskraft
2. Pedagogisk personell
3. Ingeniører
4. Selgere
5. Ledere
6. Prosjektledere
7. Leger og helsepersonell (ikke sykepleiere)
8. Regnskap & økonomimedarbeidere
9. Sjåfører
10. Teknikere

- Faglært arbeidskraft ligger ikke bare på topp i Norge, men er også mangelvare i Europa og globalt. Det er heller ingenting som tyder på at etterspørselen etter denne kompetansen vil avta i nær fremtid. Snarere forventer vi at mangelen vil forsterke seg  i årene som kommer.  Pedagogisk personell er den yrkesgruppen som har hatt sterkest økning i etterspørsel de siste årene. I år ligger den på annen plass.  Det er  ingen overraskelse at ingeniører fortsatt er mangelvare i Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.


Global talentmangel

På den globale listen over talentmangel, er det faglært arbeidskraft, ingeniører og teknikere som topper listen. I Europa er det faglært arbeidskraft, ingeniører og selgere.

 - Norge følger en global trend, der mangel på arbeidskraft innen mange bransjer bare øker. 20 prosent av arbeidsgiverne i Norge sier at de ikke får tak i den kompetansen de trenger, sier Brath.
Norge ligger godt under det globale nivået på kompetansemangel der i snitt 36 prosent av arbeidsgiverne sier de har problemer med å fylle jobbene. Japan ligger på topp der over åtte av ti arbeidsgivere sier de ikke finner nok folk med rett kompetanse.

Det er mange norske arbeidsgivere som ikke finner den kompetansen de trenger.  Vi har behov for å få flere elever til å gjennomføre yrkesfaglig utdanning i årene fremover. Etterspørselen etter både lærere, helsepersonell og ingeniører vil stige.  Målrettet samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning  må videreutvikles, vi har ikke råd til at en av tre skoleelever dropper ut av videregående skole i årene som kommer, sier Brath.

The Human Age

Undersøkelsen viser at utfordringene med å skaffe kompetent arbeidskraft bare vil bli større framover. ManpowerGroup har innført begrepet The Human Age om det globale arbeidsmarkedet, der kampen om talentene står helt sentralt.

- Rett kompetanse og riktig bruk av den er et konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked. Det handler om å være en så attraktiv arbeidsgiver at talentene kommer til deg og blir der. For Norges del handler det om å bli et enda mer attraktivt land for spesialister å jobbe i, sier Brath.

Se alle resultatene: http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-explorer/

For ytterligere informasjon

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Om Talent Shortage-undersøkelsen:

ManpowerGroup har spurt 37.500 arbeidsgivere i 42 land om de har problemer med å finne riktig kompetanse samt hvilken kompetanse de etterspør. Undersøkelsen ble foretatt i første kvartal 2014. I Norge har 750 arbeidsgivere deltatt.