Nær halvparten av norske ledere trenger innvandrere

Nær halvparten av norske ledere ser behov for å hente arbeidsinnvandrere til jobber i fremtiden, og et stort flertall mener at de bør ha like vilkår som nordmenn. Samtidig sliter to av tre ledere i dag med å finne rett kompetansen til rett stilling. Dette kommer frem i Manpowers nye Work Life-undersøkelse, som er gjennomført i Norge og Sverige blant 4500 nordmenn og 8200 svensker.

 

Sliter med å rekruttere riktig kompetanse
64 prosent av norske ledere oppgir at de har utfordringer med å rekruttere personer med riktig kompetanse. I følge undersøkelsen er ufordringene størst i de tre nordligste fylkene, og minst i Agder-fylkene.

Det er til lederjobber og til jobber som krever spisskompetanse det er vanskeligst å finne flinke nok folk. Mange tror det også vil bli vanskelig å rekruttere folk til helse- og omsorgssektoren i fremtiden. Det er god grunn til å tro at det er innvandrere som må redde eldreomsorgen for dagens unge og voksne.

– Det kan se ut som norsk arbeidsliv har store utfordringer både i topp og bunn. Vi greier ikke å dyrke frem nok lederemner, forskere og spesialister. I den andre enden er det veldig mange som ramler ut av arbeidslivet – til tross for at vi er det landet i verden som bruker mest penger på utdanning. Det er åpenbart at vi må motivere de flinkeste elevene til å bli enda flinkere, og så må vi greie å løfte de elevene som ellers risikerer å havne utenfor arbeidslivet, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Norge.

Ta grep om morgendagens kompetansebehov
44 prosent av norske ledere mener det er behov for å hente inn utenlandsk arbeidskraft for å dekke fremtidens rekrutteringsbehov.

– I stedet for å være passiv tilskuer i et omskiftelig og krevende arbeidsmarked, bør norske ledere ta grep om bedriftens kompetansebehov i dag. Vårt råd til norske bedrifter er å legge en kompetansestrategi som sørger for at de finner rett person, til rett jobb, til rett tid, sier Brath.

Hun legger til at det kan bli kostbart for bedrifter å hente inn arbeidskraft fra utlandet for å løse kortsiktige behov. Allerede i dag henter norske ledere mye arbeidskraft fra utlandet.
Når man spør både ledere og medarbeidere, oppgir hele 44 prosent av rogalendingene behov for å rekruttere fra utlandet i fremtiden. Minst behov har sørlendingene, kun 27 prosent av Agder-beboerne oppgir behov for utenlandsrekruttering.

De fremtidige behovene for rekrutteringer fra utlandet anses som størst innen ledelse, ingeniørfag, forskning og utvikling, og helse og omsorg. Minst behov ser man i bransjene salg, servicenæringen og innen media og kultur.

Like vilkår for arbeidsinnvandrere
Debatten om arbeidsinnvandreres rettigheter og arbeidsvilkår har pågått i mange år. Resultatene fra undersøkelsen viser et overveldende flertall for at arbeidsinnvandrere skal ha samme vilkår som norske arbeidstakere. Hele 96 prosent av de spurte mener at man må ha tilsvarende vilkår, når det gjelder lønn, arbeidstid og ferie.

Samtidig er det noen som ikke er enige. En av fire av selvstendig næringsdrivende og 10 prosent av norske ledere mener det er greit at arbeidsinnvandrere jobber under andre vilkår enn nordmenn flest.

– Dette er holdninger vi ikke kan være bekjent av. Manpower jobber aktivt for å bidra til at likt arbeid verdsettes likt, avslutter Brath.

For ytterligere informasjon:
Gry Ljøterud, informasjonsansvarlig, tlf. 90588817, gry.may.ljoterud@manpower.no

OM UNDERSØKELSEN:
Resultatene er hentet fra den nyeste Manpower Work Life-undersøkelsen, gjennomførte i september 2010 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 4573 personer svart på undersøkelsen. Undersøkelsen er også gjennomført i Sverige. 
De fleste av dem som har svart på undersøkelsen, har en profil registrert hos Manpower og inngår i Manpower Work Life-panelet. Disse representerer Norges arbeidsføre befolkning godt med hensyn til demografiske hensyn.
Kairos Future som er et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå som hjelper bedrifter, myndigheter og organisasjoner med å forstå og håndtere samfunnsendringer. Mer informasjon finner du på www.kairosfuture.com