Krisen i reiselivet vokser - men det finnes muligheter

Krisen i reiselivet vokser  - men det finnes muligheter

Arbeidsgiverne i hotell- og restaurantbransjen er landets klart mest pessimistiske, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal. – Mange må forberede seg på omskolering til nye bransjer, sier konserndirektør i Manpower, Sølvi Spilde Monsen.

ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal et arbeidsmarkedsbarometer. Vi har spurt et representativt utvalg på 456 arbeidsgivere om de forventer å øke, redusere eller holde bemanningen uendret i neste kvartal. De klart mest pessimistiske arbeidsgiverne befinner seg i reiselivsbransjen.

Netto bemanningsutsikter for bransjen, som er forskjellen mellom andelene som skal opp- og nedbemanne, er -22 prosent for neste kvartal. Til sammenlikning er netto bemanningsutsikter for alle bransjer +4 prosent.

Det er fjerde kvartal på rad der arbeidsgivere i hotell- og restaurantbransjen planlegger å nedbemanne, og en nedgang på 10 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Det er en fortvilet situasjon for bransjen. Ferietiden i mai og juni vil nok føre til en liten oppsving, men i sum er det ikke nok. Bedriftene vi er i kontakt med er bekymret for fremtiden, forteller Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Gode muligheter i andre bransjer

Med bemanningsutsikter som har falt dramatisk det siste året, er det tunge tider for reiselivsaktørene – og deres ansatte. Kompetansen og serviceinnstillingen hos de ansatte i reiselivet gjør dem imidlertid aktuelle for en rekke bransjer som har mer optimistiske utsikter, mener Spilde Monsen.

Hun peker på varehandel, logistikk, kundeservice samt assistentstillinger i skoler, barnehager og oppvekst, som gode muligheter for arbeidstakere som har trøbbel med å finne jobb i reiselivet.

– Dette er bransjer som behøver bemanning, og her får man også behov for god relasjonskompetanse. Manpower er temperaturtageren i bemanningsmarkedet, og anbefaler arbeidstakere i reiselivet om å se på mulighetene for å teste nye bransjer.

Omskolering av kompetanse

I januar viste en analyse fra NHO at norske reiselivsbedrifter mellom januar og november 2020 har tapt nær 57 milliarder kroner som en konsekvens av koronakrisen.

– Jeg tror det tar lang tid før vi ser et reisemønster som ligner det vi hadde før koronapandemien. Mest sannsynlig kommer vi aldri tilbake dit, og i hvert fall ikke i segmentet for jobbreiser.

Manpower tilbyr gode muligheter til kompetanseutvikling. Gjennom Manpower Academy får arbeidstakere i nedadgående bransjer muligheten til å omskolere kompetansen sin, slik at den blir anvendbar i bransjer med høyere etterspørsel etter arbeidskraft.

– Her blir kandidatene tilbudt en kombinasjon av praksis og skolering som rigger dem godt for morgendagens arbeidsliv. Bemanningsutsiktene viser at arbeidsmarkedet er på vei opp i mange bransjer, og da gjelder det å være så godt forberedt som mulig. Det kan vi hjelpe med, avslutter Spilde Monsen.