Knuser myten om at roboter fører til massiv arbeidsledighet

Knuser myten om at roboter fører til massiv arbeidsledighet

Robotisering forandrer arbeidslivet, men ikke slik vi trodde for få år siden. En ny rapport fra ManpowerGroup viser at automatisering får arbeidsgivere til å øke arbeidsstyrken – og investere i kompetanseutvikling.

Økt endringstempo har fått bedrifter over hele verden til å ta kompetanseutvikling i egne hender. I 2015 tilbød 20 prosent av verdens arbeidsgivere kompetanseutvikling til sine ansatte. I 2018 var andelen 54 prosent og i 2020 er den ventet å øke til 84 prosent. Det viser en ny rapport som ManpowerGroup presenterte på World Economic Forum i Davos i januar.

– Arbeidsgivere over hele verden forteller at de står overfor en endring i kompetansebehov som går raskere enn noen gang tidligere. For å møte disse endringene satser stadig flere virksomheter på kompetanseutviklende tiltak i egen regi, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Endringene kommer som følge av rask teknologisk utvikling som påvirker flere bransjer samtidig. Selskaper som ikke legger til rette for kompetanseutvikling, vil tape terreng til konkurrenter.

– Oppsamlingsstudier hvert tiende år holder ikke. Vi trenger intensiverte læringsløp mens vi er i jobb for virkelig å høste mulighetene som følger av at teknologi forandrer bransje etter bransje, sier Brath.

Mer teknologi, men også mer mennesker

For tredje år på rad viser ManpowerGroups rapporter at flertallet av verdens arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke bemanningen på grunn av automatisering. Det kommer stadig mer teknologi inn i arbeidslivet, men det samme gjelder for mennesker.

– Denne rapporten knuser myten om at roboter vil føre til massiv arbeidsledighet, sier Brath.

Over 19.000 arbeidsgivere fra 44 land, deriblant Norge, har blitt spurt om hvordan de tilpasser seg teknologisk utvikling i arbeidslivet. Undersøkelsen viser at 87 prosent av alle bedrifter som planlegger automatisering de neste årene, vil beholde eller øke arbeidsstyrken sin.

– Alt snakket om at roboter fratar mennesker jobber, distraherer oss bare fra den egentlige utfordringen. Vår viktigste rolle som ledere er å etablere en kultur for læring og talentutvikling i organisasjonene våre. Vi må lære folk hvordan de kan utvikle seg med teknologien.

Reduser ferdighetsgapet

Endringstakten fører til et økende gap mellom de ferdighetene arbeidstakere tilbyr, og de ferdighetene arbeidslivet etterspør. Et eksempel er innenfor IT. Hele 14 prosent av alle nyutdannede med mastergrad fra IKT-studier i Norge, står uten fast stilling seks måneder etter utdanning. Det viser en undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu).

Samtidig er IT-personell en av de klart mest etterspurte arbeidstakergruppene på det norske arbeidsmarkedet.

– Bedrifter kan bidra til å tette dette ferdighetsgapet ved å tilby arbeidstakere integrerte opplæringsprogram mens de er i jobb. Vår erfaring er at slike akademi-modeller er svært effektive, sier Brath.

Et eksempel er Experis Academy, som ManpowerGroup har utviklet i Norge. Der får kandidater med ulik IT-bakgrunn utviklerkompetanse som bedriftene etterspør, samtidig som de får praktisk arbeidserfaring i reelle prosjekter ute hos kunder.

Syv grep du kan ta for å gjøre arbeidsstyrken din klar for fremtiden:

  • Endringen må starte på toppen. Det er ledergruppens ansvar å sørge for at det må sørge for at virksomheten utvikler en kultur for læring, endring og innovasjon
  • Forstå hva de ansatte ønsker. Innen 2025 vil Millennials-generasjonen utgjøre to tredjedeler av arbeidsstyrken. I den gruppen står fleksibilitet og læringsmuligheter høyt på ønskelisten.
  • Sørg for at kvinner er en del av løsningen. Kvinner utgjør over 50 % av arbeidsstyrken, og blant de nye kullene som kommer inn i arbeidslivet, er kvinnene i gjennomsnitt høyere utdannet enn mennene. En inkluderende kultur er avgjørende.
  • Bli kjent med kompetansene til dine ansatte. Kartlegg hva de kan fra før, og hva de bør lære seg.
  • Skreddersy opplæringen for dine ansattes behov. Alle har ikke behov for den samme opplæringen. Ved å skreddersy opplæringen, gir du alle mer utbytte av ressursene du investerer i det.
  • Sats på mellommenneskelige egenskaper. Ledere over hele verden er enige om at mellommenneskelige egenskaper er vanskeligere å utvikle enn tekniske ferdigheter. Det bør gjenspeiles i selskapets rekrutteringsstrategier.
  • Gjør det mulig for de ansatte å dra nytte av ny teknologi. Konkurrentene dine gjør det allerede. Se artikkel om digitalisering
  • Les hele rapporten her.

Snakk med oss om hvordan din bedrift kan gjøres klar for fremtiden. Kontakt oss på 22 01 80 00.