Jakter du på deltidsjobb? Her bør du lete

Jakter du på deltidsjobb? Her bør du lete

Mange går inn i høsten med ønske om en ekstra inntekt. Distriktssjef Stine Engelstad i Manpower forteller hvorfor dette er tiden for å sette i gang med søknadene.

– I en tid med mye usikkerhet for bedriftene, er flere varsomme med å lyse ut heltidsstillinger. Dermed kan dette være en god tid for å lande deltidsjobben, sier Stine Engelstad, distriktssjef i Manpower Telemark.

Det er flere grunner til å holde motet oppe for deg som leter etter en ekstra inntekt i løpet av høsten. En rekke bransjer har behov for folk, selv i et presset arbeidsmarked.

– Det er bra muligheter der ute for kandidater som kan tenke seg en deltidsjobb i kundeservice, blant annet innenfor bransjer som bank, forsikring og strøm. Det er også gode jobbmuligheter innenfor lager og logistikk, barnehage og SFO/AKS, sier Engelstad.

Tenk bredt – vinn muligheter

Distriktssjefen understreker at de regionale forskjellene er såpass store at du må være våken og følge med på status i bransjene akkurat der du bor. Like viktig er det å tenke bredt når du tar fatt på søknadene, mener hun.

– Mange tror at de bare er gode på det de er utdannet som eller har erfaring med. Mulighetene for å få jobb vil mangedobles om du utvider dette perspektivet og går inn i jobbsøkerprosessen med en åpen holdning til hva du kan bruke evnene dine til.

Hun anbefaler å tenke på hvilke egenskaper du har som er overførbare til andre yrker.

– Hvis du har hatt en servicestilling i reiselivsbransjen, som akkurat nå er inne i en tøff tid, så kan evnene dine til å håndtere gjester for eksempel overføres til SFO. Du kan bruke de samme sidene av deg selv, og åpner samtidig repertoaret ditt.

Fleksibel hverdag med deltidsjobb

I følge Engelstad er det mange gode grunner til å skaffe seg en deltidsjobb. Du utvider nettverket ditt, får rutine og rytme i hverdagen og et sosialt fellesskap. For studenter og selvstendig næringsdrivende kan deltidsjobben være avgjørende for å klare seg økonomisk. For andre er friheten til å prioritere bestemte aktiviteter viktigst, enten det dreier seg om organisasjonsliv, familie og barn eller egen helse.

– Det kan være lurt å bruke tiden godt dersom du jobber deltid. Om du tar kurs og tilegner deg kunnskap ved siden av jobben, så før dette opp i CV-en din – og oppdater den jevnlig. Når du investerer i egen læring, holder du deg relevant på arbeidsmarkedet og kan få et forsprang i konkurransen senere, sier hun.

Gode råd på veien

Engelstad har noen konkrete råd til deg som jobbsøker.

– Du vil raskt erfare at du ikke nødvendigvis får møte til et fysisk intervju i disse tider. Videointervjuet har blitt svært utbredt, og kan by på uventede situasjoner som man bør ha tenkt gjennom på forhånd. Vær bevisst på bakgrunnen du velger å vise frem, kle deg profesjonelt selv om du gjennomfører intervjuet hjemmefra, og sørg for at de rundt deg vet at du er i et viktig møte slik at du ikke blir forstyrret, sier hun.

Om du er student og sliter med å finne en deltidsjobb som er relevant for studiene, råder distriktssjefen til å tenke langsiktig og vise fleksibilitet. Å få en referanse fra arbeidslivet har en stor verdi i seg selv, fremholder hun.

Er du en av dem som har behov for høyere inntekt og ønsker deg en større stillingsbrøk, mener Engelstad at det kan være en god ide å henvende seg til bemanningsbransjen.

– Det går an å kombinere deltidsjobber som tilsammen gir en full stilling. En av fordelene med bemanningsbransjen er at vi kan skaffe deg muligheter innenfor flere bransjer, som igjen kan gi tilstrekkelig erfaring til å bli ansatt videre. 

Se våre ledige stillinger.