Work Life: Her er drømmejobbene

Økonom, ingeniør eller advokat. Disse yrkene topper listen over nordmenns drømmejobb, viser en Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup.

Felles for jobbene på toppen av lista er at de krever akademisk utdannelse.

- Drømmejobbene er tradisjonelle jobber som det i dag er stor etterspørsel etter. Samtidig er dette jobber som krever en solid akademisk utdannelse i bunn og som gjør det mulig å jobbe bredt innen ulike sektorer og bransjer. Slik sett kan også disse drømmeyrkene være et utrykk for sikre jobber i tider som er preget av økonomisk uro, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Unge tror på drømmejobben
Undersøkelsen viser at troen på drømmejobben blekner etter man passerer 30 år. Mange opplever at det er for sent å velge en ny karrierevei på grunn av alder, de yngre oppgir feil utdanningsvalg eller mangel på nettverk som hinder.

- Vår erfaring er at de som legger ned mest arbeid i å få seg en god jobb, er de som blir mest fornøyde og som føler at de har fått drømmejobben. En solid utdannelse gir trygghet og frihet, likeså gir det å følge sin drøm og lage sin egen arbeidsplass, sier Maalfrid Brath.
Drømmeyrkene som studenter oppgir krever i hovedsak en akademisk utdannelse, og mange av dem lange utdannelser. Kun ett yrke som nødvendigvis ikke krever en akademisk utdannelse er på topp-10-listen, musiker.

- Dagens unge er kloke og fornuftige, mange søker seg mot jobber som både er spennende og trygge, og ikke minst er godt betalt. Vi ser allerede i dag en enorm etterspørsel etter det de oppgir som drømmeyrker, og denne trenden mener vi vil fortsette i lang tid. I kampen med utenlandsk arbeidskraft vil også disse yrkene stå seg godt, sier Brath.

Jakter på utviklende jobb
Brath understreker at undersøkelse viser at arbeidstakere er opptatt av utviklingsmuligheter og frihet. Jo yngre arbeidstakerne er, jo viktigere vurder de at drømmejobben er spennende og personlig utviklende.

- Vi mener at dette først og fremst er utrykk for at unge er mer kunnskapshungrige, enn eldre arbeidstakere. Dette er noe alle organisasjoner må tenke over i rekruttering, og i forhold til hva slags mennesker man ønsker i ulike stillinger. Stillinger hvor man jobber med høye krav til å holde seg oppdatert og hvor faget er i stadig utvikling, passer kanskje best til personer som verdsetter og ønsker en slik hverdag, sier hun.

Slik får du drømmejobben

Vær aktiv ! Bruk nettverket ditt, også dine sosiale nettverk på web. (15 prosent sier de har fått tilbud om jobb via sosiale medier (Manpowers Work Life-undersøkelse 2011).

Vær selektiv ! Se etter stillinger du virkelig har lyst på. Beskriv hvorfor du er den rette for denne jobben. Gjør grundig research

Vær målbevisst! Bestem deg for bransjen/firma du ønsker å jobbe i, start eventuelt i en lavere stilling og jobb deg oppover. Ta direkte kontakt.

Vær ærlig med deg selv. Finn ut om du har den kompetansen som trengs for å få drømmejobben. Hvis ikke, finn ut hva du mangler og gjør noe med det. Ta en eventuell videreutdanning eller kurs for å øke din kompetanse. Les stillingsannonser og se hvilken kompetanse de søker etter.

Vær et ja-menneske , se muligheter og ikke hindringer. Ta utfordinger på strak arm, vær bevisst på at det å være et ja-menneske kan være med å styrke deg og din kompetanse, og gi deg større muligheter i jakten på drømmejobben.

Vær til stede. Mens du venter på drømmejobben, gjør jobben du har til en drømmejobb.

Vær lur. Avslutt alle jobber på en ryddig og grei måte, du kan få bruk for dem senere, blant annet som referanse.

Vær tålmodig , et strategisk jobbskifte kan ta opptil ett år.

Gjør en best mulig jobb der du er, plutselig kan muligheten dukke opp. Bygg kompetansen der du er, og se etter utfordinger innen egen bedrift.

ManpowerGroups Work Life-undersøkelse:
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som er gjennomført i oktober 2011 i samarbeid med Kairos Future, et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå. I Norge har 5130 personer svart på spørreskjemaet. Av alle som har svart i Norge, er 2770 ansatte, 1618 arbeidssøkende, 130 selvstendig næringsdrivende og 612 studerende.