Vær en attraktiv arbeidsgiver i «The Human Age»

Vær en attraktiv arbeidsgiver i «The Human Age»

Seks år har gått siden ManpowerGroup introduserte begrepet «the Human Age» på World Economic Forum i Davos. Begrepet beskriver en æra hvor det globale arbeidsmarkedet og konkurranseforutsetningene er i endring.

Det menneskelige potensialet

I kjernen av the Human Age er det menneskelige potensialet, som er blitt en katalysator for endringene i arbeidslivet og nøkkelen til vekst for bedrifter. Derfor er vi opptatt av de viktigste kompetanserelaterte trendene som påvirker måten virksomheter bør arbeide med rekruttering på. En av disse trendene er skiftende demografi, og siden 2010 har konsekvensene av demografiske endringer økt.

Det er ikke lenge siden utviklingsøkonomier var vant til å forholde seg til en stor og voksende populasjon. Dette resulterte i en talentoverflod som virksomheter kunne benytte seg av når de skulle rekruttere. Det er skjedd mye siden den gang, og i dag holder den tilgjengelige arbeidsstyrken seg enten stabil eller krymper. I Europa forventes den yrkesaktive arbeidsstyrken å falle med ti prosent innen 2020. Dette gjør det stadig vanskeligere å finne medarbeidere med riktig kompetanse.

Økt etterspørsel etter rett kompetanse

Demografiske endringer i arbeidsstyrken innebærer at etterspørselen etter kandidater med den rette kompetansen øker. Gode kandidater blir raskt snappet opp og de kan selv velge hvor og hvordan de ønsker å jobbe.

Virksomheter som ønsker å vokse er avhengig av de beste talentene. Men det er hard konkurranse om både å tiltrekke seg og beholde dem. I det nye konkurransemarkedet må arbeidsgivere tenke nytt. De må innse at om de ikke engasjerer seg i potensielle kandidater raskt nok, vil noen andre gjøre det. De må tenke på hvordan de kan gjøre søknadsprosessene sine raskere, enklere, mer praktiske – på kandidatens premisser - dersom de ønsker å konkurrere med best mulige forutsetninger.

Tidseffektive søknadsprosesser

La oss ta søknadsprosessen som et eksempel. Vi vet at det moderne liv er hektisk. Enten det gjelder mobilapplikasjoner, kontaktløs betaling med kort og mobil eller streamingtjenester, forventer vi at alt skal kunne leveres umiddelbart. Dermed er det ikke spesielt overraskende at kandidater ønsker seg det samme når de søker jobber. Arbeidsgiverne som finner den raskeste og enkleste måten å kommunisere med kandidatene på er ofte de som vinner.

Å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig gir resultater. Det er større sannsynlighet for at kandidater engasjerer seg og søker på jobben. Det har vi i Manpower tatt på alvor og har introdusert en Quick apply-løsning som gjør det enkelt for kandidater å søke på våre stillinger, om det er fra mobil, nettbrett eller desktop.

Rask omstilling er avgjørende

Å korte ned søknadsprosessen er hverken komplisert eller ressurskrevende. Det er derimot en rask og enkel endring som kan ha stor innvirkning på hvordan kandidater forholder seg til virksomheter.

Vi er overbevist om at the Human Age vil fortsette å endre strukturen i det globale arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere har allerede problemer med å finne rett kompetanse, og vi ser ingen tendenser til at dette vil endre seg i tiden fremover. For å konkurrere i the Human Age må virksomheter tenke nøye gjennom hvordan de posisjonerer seg som en attraktiv arbeidsgiver, og ikke minst: hvordan de kan gjøre livet enklere for potensielle kandidater.

Se ManpowerGroups nye YouTube-serie for å lære mer om hvordan the Human Age er en trend som styrer endringene i dagens arbeidsmarked.