​Nesten ingen unge vil bli ledere

​Nesten ingen unge vil bli ledere

Unge arbeidstakere jobber hardt og er ivrige etter å lære. Men nesten ingen av dem vil lede, viser ny undersøkelse.

Svært få unge drømmer om å komme på toppen av næringskjeden i arbeidslivet. Bare fem prosent ønsker å eie sitt eget selskap, bare to prosent ønsker å lede andre, og kun en prosent setter toppleder som sitt øverste karrieremål. Det viser en undersøkelse ManpowerGroup har gjennomført blant 500 unge arbeidstakere i Norge – såkalte «millennials» født mellom 1980 og 2000.

– De vil gjerne jobbe med flinke mennesker, men ønsker ikke å være ledere selv. Det er bra at mange vil bli spesialister, men vi behøver gode ledere også i årene som kommer, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Bytter gjerne jobb for å lære mer

Undersøkelsen bekrefter at «millennials» er opptatt av læring og utvikling, men de foretrekker å utvikle individuelle ferdigheter heller enn ledelsesferdigheter.

– De er ikke fremmed for å skifte jobb mot høyere lønn eller mer læring og utvikling. 83 prosent av de spurte er villige til å bytte jobb mot samme lønn, men mer læring, sier Brath.

Undersøkelsen er en del av en internasjonal rapport med 11 000 respondenter. Sammenliknet med andre land har norske «millennials» langt mindre lyst til å lede.

Blant mannlige norske «millennials» har én av ti lyst til å bli leder. På verdensbasis er tallet én av fire. Blant kvinnene er forskjellen enda større. Mens 18 prosent av kvinner på verdensbasis ønsker å bli ledere, ønsker bare 5 prosent av norske kvinner det samme.

– Skal norske ledere være best mulig, må vi løfte frem de beste lederne uavhengig av kjønn. At det er så store forskjeller mellom kjønnene på dette spørsmålet antyder en stor utfordring fremover, sier Maalfrid Brath.

Velger penger fremfor «purpose»

Dagens unge arbeidstakere blir ofte beskrevet som annerledes. De skal være mer opptatt av samfunnsbidrag, verdier og formål, og mindre opptatt av lønn eller lysten til å gjøre karriere. Likevel velger de penger fremfor «purpose» når de vurderer å bytte jobb.

– Unge mennesker, og for så vidt de fleste av oss, vil gjerne gjøre noe samfunnsnyttig. Samtidig er det tøft for unge i dag å betale boliglån, studielån og andre kostnader. Når realitetene melder seg med full kraft, kommer gode gjerninger i annen rekke, sier Brath.

På spørsmål om hvorfor de kunne tenke seg å bytte jobb, svarer 37 prosent av unge arbeidstakere at lønnen er for lav og 29 prosent at de ikke har mulighet til forfremmelse. Bare 11 prosent sier årsaken er at de ikke deler visjonen og verdiene til selskapet.

Om Millennials-undersøkelsen

Innen 2020 vil «millennials», de som er født mellom 1980 og 2000, utgjøre 35 % av verdens samlede arbeidsstyrke. For å kartlegge deres karrieremål og tanker om arbeidslivet har ManpowerGroup gjennomført en spørreundersøkelse blant 11 000 «millennials» i 25 land verden over. I Norge deltok 500 unge arbeidstakere i undersøkelsen, som ble gjennomført i 2. kvartal 2016.