ManpowerGroup Forum på kvinnedagen: - Mål om likestilling må eies av toppledelsen

ManpowerGroup Forum på kvinnedagen: - Mål om likestilling må eies av toppledelsen

Norge er blant verdens mest likestilte samfunn. På tross av det eier menn 80 prosent av de private aksjeverdiene. En strukturell endring må til, ifølge likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble årets første ManpowerGroup Forum avholdt digitalt. Temaet for dagen var likestilling – hvorvidt det eksisterer i norsk næringsliv i dag, og hvordan samfunnet kan sørge for at det blir en realitet.

Se hele arrangementet i opptak her

– Jeg har holdt foredrag om teknologi, der jeg i forkant har blitt spurt om jeg var en del av personalet. Jeg har blitt presentert som "hele Norges teknologibabe" på konferanser der jeg har talt. Det er en del av den ubevisste diskrimineringen vi kvinner møter. Hver enkelt situasjon er ikke graverende, men akkumulert betyr det mye. Vi har fortsatt en lang vei å gå, innledet gründer og produktsjef i likestillingsplattformen Equality Check, Isabelle Ringnes.

Avhengig av toppledelsen

Paneldeltakerne var unisont enig om at toppledelsen må eie problemstillingen for å oppnå økt likestilling og mangold. Leder i Vipps International, Berit Svendsen, trakk frem tidligere konsernssjef i DNB, Rune Bjerke, som et stjerneeksempel.

– Det er fremdeles slik at mennene sitter på toppen av norsk næringsliv, og da er vi helt avhengig av å få dem med oss . DNB satte et mål om 40 prosent kvinner på de fire øverste nivåene i selskapet. Det tok 10 år, selv med målrettet jobb og et styre som visste hvor de ville. Det illustrerer at det er et langsiktig arbeid, hvor man må bygge stein på stein.

Ringnes mener maktstrukturen må endres fra toppen og ned til grasrota, og at ansvaret for å bidra til likestilling i norsk arbeidsliv ligger hos oss alle.

– Vi er avhengig av at alle bidrar, nettopp fordi likestilling gagner alle. Da må målet om likestilling være en langsiktig forpliktelse fundert i toppledelsen, med en helthetlig tilnærming basert på innsikt. Skal norske bedrifter bli best, behøver vi de beste folkene. Da er vi nødt til å ansette fra hele befolkningen – ikke halve.

Strukturell utfordring

Både Vipps-sjef Berit Svendsen og Louise Kathrine Dedichen, sjef for Militærmisjonen i Brüssel, har gjort karriere i mannsdominerte bransjer. I Norge er kun 29 prosent av IT-studentene og 19 prosent av alle ansatte i Forsvaret, kvinner.

– Det er gledelig at regjeringen setter mål om 30 prosent kvinneandel i Forsvaret, men da er vi også avhengig av at lederne måles på vilje og evne til å få det til. Så skal vi kvinner som har gått foran og brøytet vei, fortsette å være rollemodeller for neste generasjon, sa Dedichen under paneldebatten.

Svendsen trakk frem kjønnskvotering som et strukturelt virkemiddel hun mener har fått unødig negativ oppmerksomhet.

– Jeg ble selv kvotert inn på NTNU i 1983, men har klart å få mye ut av sivilingeniørutdanningen min, sa hun og fikk støtte av likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

– Det er ingen «quick fix» på likestillingsutfordringen, men jeg stiller meg positiv til kjønnspoeng for både jenter og gutter på utdanningsløp der de er en minoritet – i hvert fall i en overgangsperiode. Vi behøver en strukturell endring for å oppnå likestilling.

Nøktern optimisme i norsk arbeidsliv

Konsernsjef i ManpowerGroup Norge, Maalfrid Brath, innledet mandagens forum med å presentere ferske tall fra selskapets kvartalsvise arbeidsmarketsbarometer. Her fremkommer det en nøktern optimisme i norsk arbeidsliv, med netto bemanningsutsikter på +4 prosent. De mest optimistiske arbeidsgiverne finner man i bank- og finansbransjen med +16 prosent, mens reiselivsbransjen nok engang er pessimistiske med -22 prosent.

– Det ser litt lysere ut enn før forrige kvartal, men vi er likevel langt unna nivåene vi var på for ett år siden, konkluderte Brath.

Neste ManpowerGroup Forum finner sted i juni i forbindelse med at arbeidsmarkedsbarometeret for tredje kvartal slippes.