Krisen har endret hvilke krav arbeidstakere stiller

Krisen har endret hvilke krav arbeidstakere stiller

Fleksibilitet, avgrensning mellom jobb og fritid, fysisk og psykisk helse, og hjemmekontor, blir noe av det viktigste for arbeidstakere fremover. ManpowerGroup Forum handlet om hvordan arbeidstakernes behov har endret seg under krisen, og hva som blir viktig etter den.

Onsdag 9. desember ble årets siste digitale ManpowerGroup Forum arrangert, med temaet «Hvordan har covid-19 endret hva arbeidstakere ser etter?». Rundt 300 fulgte arrangementet direkte.

Se hele arrangementet i opptak her

Hovedinnleder var Hege Solbakken, leder for Jefferson Wells, den nye Experis-satsingen innen ledelse, teknologi og økonomi. Solbakken presenterte funn fra undersøkelsen WhatWorkersWant, som utforsker hvordan pandemien har påvirket hvilke krav og forventninger arbeidstakere har til arbeidsgivere.

Undersøkelsen viser at hver femte arbeidstaker har blitt satt på hjemmekontor, mens en tredjedel fortsatt er til stede på arbeidsplassen. Solbakken pekte på at krisen har fremskyndet digitaliseringen på arbeidsplassen, men at den også har skapt en sterkere todeling i arbeidslivet.

– Å flytte oss på nett over natten har tatt oss mange år fremover på få uker. Men vi ser også at pandemien har ført til et større gap i arbeidsmarkedet, selv om det kanskje er mindre i Norden enn andre steder. De som har anledning til å jobbe hjemmefra opplever kanskje større trygghet enn de som ikke har den anledningen, sa hun under presentasjonen.

Ifølge undersøkelsen er det særlig fire ting arbeidstakere ønsker seg:

  • Sosialt: Arbeidstakerne savner å kunne bruke arbeidsplassen for å treffe andre og samarbeide.
  • Hjemmekontor: Arbeidstakere ønsker å fortsette å kunne jobbe hjemmefra deler av tiden.
  • Helse: Arbeidstakerne prioriterer i større grad egen fysisk og psykisk helse.
  • Fleksibilitet: Arbeidstakere ønsker fleksible arbeidstider for å få hverdagen til å gå opp.

Flere jobber neste kvartal

ManpowerGroup Forum går av stabelen fire ganger i året samtidig som ManpowerGroup slipper sitt arbeidsmarkedsbarometer. Hovedfunnene i det nyeste barometeret ble presentert av konsernsjef i ManpowerGroup Norge MaalfridBrath.

Det nyeste barometeret viser at arbeidsgivere har blitt mer optimistiske siden pandemien brøt ut, og forventer en liten bemanningsøkning i neste kvartal.Netto bemanningsutsikter, som er forskjellen mellom andelene som skal opp- og nedbemanne, er +2 prosent, det høyeste siden krisen begynte.

Det er imidlertid store forskjeller mellom regioner og bransjer. Hotell- og restaurantbransjen er mest pessimistisk, med netto bemanningsutsikter på -7 prosent. I byggebransjen og finans- og bedriftstjenestebransjen går det derimot så det griner, med netto bemanningsutsikter på +8 prosent for begge bransjene.

Tillit blir nøkkelen

MaalfridBrath ledet senere en panelsamtale om hvordan covid-19 har endret prioriteringer både hos arbeidstakere og arbeidsgivere. I samtalen deltok Monica Hammer, HR-direktør i Finn.no; Even Bolstad, daglig leder i HR Norge; og Wenche Drønen Christensen, konserndirektør for marked og organisasjon i Fremtind Forsikring.

Paneldeltakerne snakket mye om hvordan den nye jobbhverdagen krever mer tillit mellom ansatte og ledere.

– Hvis vi nå går inn i en mer fleksibel hybridhverdag, hvor noen alltid er hjemme og noen er på kontoret, blir det viktigere å jobbe målstyrt, og mindre viktig med antall timer. «Micro management» har kanskje vært ute lenge, men det er i hvert fall ute nå, sa Monica Hammer.

Even Bolstad mente krisen fører med seg en mulighet vi ikke kan la gå fra oss.

– Nå har vi mulighet til å sette premissene for den nye fremtiden, og lage et felles fremtidsbilde bygget på tillit. Da må vi spørre oss: Hvorfor skal vi egentlig dra på kontoret? Du gjør ikke det for å sitte alene og jobbe individuelt. Du drar dit for å være tett på kollegene dine. Da er det mye lettere i etterkant å møtes på Zoom.

Hvordan bygge kultur på Zoom

Både Monica Hammer og Wenche Drønen Christensen fortalte om tiltak på deres arbeidsplass for å opprettholde det sosiale miljøet på jobb under nedstengingen, som inkluderte Teams-kor, digital julekalender og isbadekonkurranse.

– Vi bruker ganske mye tid og penger på å skape denne fellesskapsfølelsen. Jo tryggere du er på folkene rundt deg, jo fortere løper du, og jo mer får du til på jobb. Men det er jo ikke like enkelt å få til på hjemmekontor, sa Hammer.

Panelet mente krisen stiller nye krav til både ledere og medarbeidere, særlig når det gjelder såkalte myke ferdigheter. Christensen fortale om et lederforum hun nylig deltok på.

– Det var fascinerende og utrolig motiverende å se hvor flinke lederne våre er til å gi hverandre ideer om hvordan de skal løse denne nye hverdagen. Du må være rausere, mer empatisk, og du må være flinkere til å kontakte medarbeiderne dine, ikke bare for å spørre om hvordan det går med en leveranse, men om hvordan de har det. Og så må du være omstillingsdyktig, men det har jo krisen vist oss at vi er, sa hun.