Kampen om de beste hodene tilspisser seg i Oslo

Kampen om de beste hodene tilspisser seg i Oslo

Arbeidsgivere i Oslo-området melder om moderat oppbemanning kommende kvartal, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Det er gode nyheter for Norges mest aktive arbeidsmarked.

Oslo-området er Norges mest aktive arbeidsmarked. I hovedstaden søker én av fem arbeidstakere aktivt etter ny jobb, og fire av ti ser for seg å bytte jobb de neste to årene. Høyere enn noe annet sted i landet, viser tall fra ManpowerGroup.

– Osloborgere nyter godt av et arbeidsmarked med mange muligheter og flere relevante jobber i nærheten enn i andre deler av landet. I Oslo er det også flere bedrifter som konkurrerer om de samme hodene. Begge deler påvirker hvor lenge arbeidstakere ser for seg å bli i jobben, sier regionsjef for Manpower i Oslo og Akershus, Thomas Bye.

Nå kan kampen om de beste hodene tilspisse seg ytterligere. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2017 viser at arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer netto bemanningsutsikter på 4 prosent, justert for sesongvariasjoner. På landsbasis er tallet 6 prosent. Optimismen i arbeidsmarkedet i Stor-Oslo fortsetter altså å vokse, men prognosen er mer moderat enn landsgjennomsnittet.

– Arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus er både mer stabilt og mer sammensatt enn i andre deler av landet. Oljenedturen traff ikke like hardt her som i andre regioner. Etter en stor bølgedal kommer en høy bølgetopp, slik vi ser på Sør- og Vestlandet. I Stor-Oslo har sjøen vært roligere, sier Thomas Bye.

Sterk optimisme i resten av landet

Arbeidsgivere over hele landet forventer økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017. Når man trekker fra de arbeidsgiverne som skal nedbemanne fra dem som skal oppbemanne og sesongjusterer tallene, så ender prognosen på +6 % Dette er de mest positive tallene på landsbasis siden 2013.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Bye.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventede bemanningsutsikter 13 prosent. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventede bemanningsutsikter på 9 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på -3 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef i ManpowerGroup Norge

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Om Jobbskifteundersøkelsen:

På oppdrag fra ManpowerGroup gjennomførte Opinion en befolkningsundersøkelse i oktober/november 2016. De spurte et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år om deres holdninger og syn på jobbskifte og arbeidsmarked. Undersøkelsen hadde 1900 respondenter over hele landet.