Jobbmarkedet på bedringens vei i Rogaland

Jobbmarkedet på bedringens vei i Rogaland

Én av tre arbeidstakere i Rogaland frykter å rammes av nedbemanning. Arbeidsgiverne er derimot mer optimistiske og rapporterer om oppbemanninger i neste kvartal, viser nye tall fra ManpowerGroup.

Frykten for å miste jobben økte blant arbeidstakere i Rogaland de siste 12 månedene. Nesten én av tre sier jobben deres har blitt mindre sikker, viser tall fra ManpowerGroup.

– Effektene av oljeprisfallet og flere runder med nedskjæringer har rystet grunnen under mange arbeidstakere på Sør- og Vestlandet. Det skaper fremdeles usikkerhet knyttet til nedbemanning og nedleggelser. I Rogaland er nesten 40 prosent mer bekymret for å miste jobben i dag enn det de var for ett år siden, sier direktør for Manpower i Rogaland, Jarle Brandt.

Arbeidsgivere i regionen deler ikke den samme bekymringen. ManpowerGroups arbeidsmarkeds-barometer for andre kvartal 2017 viser at det er 8 prosentpoeng flere arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet som planlegger oppbemanning enn som planlegger nedbemanning, justert for sesongvariasjoner. Bare Nord-Norge har sterkere prognoser med 11 prosent.

Økt behov for seniorkompetanse i bygg- og anleggsnæringen og positive netto bemanningsutsikter i logistikksektoren tilbyr flere nye jobber til de som forlater olje- og gassektoren.

– Næringslivet på Sør- og Vestlandet ble hardest rammet da oljeprisen stupte. Til tross for at olje- og gassektoren fortsatt regner med nedbemanninger, er det tiltakende aktivitet i nok sektorer til at totalen for regionen er positiv, sier Jarle Brandt.

Sterk optimisme i resten av landet

Også på landsbasis forventer arbeidsgivere en økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017. Når man trekker fra de arbeidsgiverne som skal nedbemanne fra dem som skal oppbemanne og sesongjusterer tallene, så ender prognosen på +6 % Dette er de mest positive tallene på landsbasis siden 2013.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brandt.

Nå går det mot lysere tider også på arbeidsmarkedet i Nord-Norge. De er den mest optimistiske landsdelen i Norge, med en netto forventet bemanningsøkning på 11 prosent. Nord-Norge har ikke sett tilsvarende forventninger siden 2011, og hadde utsikter på 0 prosent i 2016.

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Brandt.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsutsikt på + 13 prosent. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsutsikter på 9 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i bemanningsutsikter på -3 prosentpoeng. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Nettobemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Om Jobbskifteundersøkelsen:

På oppdrag fra ManpowerGroup gjennomførte Opinion en befolkningsundersøkelse i oktober/november 2016. De spurte et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år om deres holdninger og syn på jobbskifte og arbeidsmarked. Undersøkelsen hadde 1900 respondenter over hele landet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef ManpowerGroup Norge

Telefon: +47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos