Aventende arbeidsmarked – men lyspunkt for industrien

Aventende arbeidsmarked – men lyspunkt for industrien

Norske bedrifter forventer moderate ansettelsesaktiviteter i første kvartal 2017, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Optimismen har også kommet til industrisektoren. – For første gang på fem kvartaler er utsiktene til ansettelser i alle sektorer enten positive eller nøytrale, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

For første gang på seks kvartaler viser industrisektoren positive ansettelsesutsikter. Bemanningsutsiktene for første kvartal 2017 indikerer et løft for norsk industri.

– Fallet i sysselsetting er bremset, og utviklingen ser nå ut til å snu i industrisektoren, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Nøkkelsektorene er på vei opp

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer, som ble offentliggjort i dag, rapporterer norske arbeidsgivere sesongjusterte nettoansettelser på +3 % for 1 kvartal 2017. Sammenlignet med 4 kvartal 2016 har utsiktene bedret seg i fem sektorer og tre regioner.

– Undersøkelsen viser at i nøkkelsektorer, som olje og gass, industri og handel og service, er ansettelsesutsiktene på vei opp til sine langsiktige gjennomsnitt. Selv om de rapporterte ansettelsesutsiktene er forsiktige, signaliserer det en sterkere optimisme blant arbeidsgivere, sier Brath.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor har ansettelsesutsiktene falt i seks sektorer og tre regioner over året.

– Nedgangen siden i fjor på samme tid peker ikke mot en langsiktig trend, da dette i stor grad lar seg forklare av sykliske faktorer i sektorene, sier Brath.

Sør- og Vestlandet fortsatt mest positive region

Regionen med de mest positive utsiktene er Sør- og Vestlandet, med ventede +6 % nettoansettelser. Til tross or en nedgang i ansettelsesutsiktene på 4 prosentpoeng siden forrige kvartal og i fjor på samme tid. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet rapporterte høyere ansettelsesbehov enn resten av landet hele fjoråret, og lå i gjennomsnitt fem prosentpoeng over landsgjennomsnittet i 2016.

– Denne utviklingen fortsetter inn i 2017. Regionen henter seg inn igjen etter nedgangen i oljesektoren. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i Sør- og Vest-Norge, og indikerer at de motsykliske tiltakene fra regjeringen har en viss effekt, sier Brath.

Arbeidsgivere i Nord-Norge rapporterer de svakeste regionale utsiktene. Med -2% er Arbeidsmarkedsbarometeret stabilt siden sist kvartal, men er ned 7 prosentpoeng siden i fjor på samme tid. Det fortsetter en negativ trend i landsdelen, hvor ansettelsesutsiktene har falt gradvis de siste fem årene.

Store og mikroselskaper rapporterer sterkest utsikter

Selskaper i alle størrelser venter ansettelsesvekst i første kvartal 2017. De største og minste bedriftene har høyest forhåpninger om nyansettelser, med +4% nettoansettelser. Små- og mellomstore bedrifter har mer forsiktige ansettelsesplaner, med utsikter på +2%.

– I fjerde kvartal 2016 var arbeidsgivere i offentlig sektor mest optimistiske. For første kvartal 2017 er det de største selskapene og arbeidsgiverne i privat sektor som er mest optimistiske. Det er gode nyheter for arbeidsmarkedet som helhet, siden de er toneangivende for utviklingen i hele arbeidsmarkedet, sier Brath.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som inngår i undersøkelsen, er de sterkeste ansettelsesutsiktene i sektorene finans- og næringslivstjenester og handel og service. De rapporterer henholdsvis +8% og +7% nettoansettelser. Ansettelsesutsiktene i finans- og næringslivstjenester er 5 prosentpoeng sterkere enn forrige kvartal, og forventningene har vært tiltakende i tre sammenhengende kvartaler.

To sektorer sliter, med netto ansettelsesutsikter på 0 %. I jordbruk, skogbruk og fiske rapporterer arbeidsgivere en økning på 3 prosentpoeng fra forrige kvartal, men en nedgang på 6 prosentpoeng fra samme tid i fjor. Arbeidsgivere innen elektrisitet-, gass- og vannforsyning har den høyeste andelen som melder uforandret ansettelsesbehov, hvor 94 % rapporterer ingen endringer i første kvartal 2017. Ansettelsesplanene er dermed redusert med henholdsvis 3 og 7 prosentpoeng siden 4. kvartal 2016 og 1 kvartal 2017.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Informasjonssjef ManpowerGroup Norway: sven.fossum@manpowergroup.no.