Rekrutteringsprosessen

En forutsetning for å finne rett person er å ha nok kandidater å velge blant. I Manpowers database er det 40 000 aktive jobbsøkere til enhver tid.

Manpower legger mye jobb i kartlegging av aktuelle kandidater når vi rekrutterer til både vikariater, faste og prosjektbaserte stillinger.

Vi har gode metoder for å rekruttere kandidater til både vikariater, faste og prosjektbaserte stillinger. Internasjonalt sertifiserte løsninger og solid erfaring sikrer at vi alltid finner rett person med rett kompetanse. 

Manpower legger mye jobb i selve kartleggingen av kandidatene, enten det er fast ansettelse eller vikariat. Vår metodikk for rekruttering er velprøvd og grundig. Veien frem går gjennom jobbanalyse, intervju, tester og referansesamtale. 

Jobbanalysen
Denne er todelt. Kundekartleggingen har som formål å skaffe til veie alle relevante opplysninger fra kunden; Hva slags virksomhet dreier det seg om? Hvilke verktøy brukes? Hvilke krav til sikkerhet foreligger, og hva er kundens HMS policy? Oppdragskartleggingen handler om å bli kjent med arbeidsoppgavene og hvilke verktøy kandidaten skal beherske. Like viktig er det å få innsikt i eventuelle personlige egenskaper kunden er på jakt etter. 

Intervjuet
Vi har en grundig intervjuprosess der vi spør om faktiske forhold som arbeidserfaring og utdanning. I intervjuet avklarer vi også kandidatens forventninger til jobben, hans og hennes ambisjoner, og vi søker å finne frem til personlige egenskaper.

Tester
Bruk av tester tilfører en objektiv dimensjon til rekrutteringsprosessen. Testene kartlegger våre kandidaters ferdigheter/kunnskaper, evner og personlighet målt opp mot kravene i stillingen vi skal besette. Manpower er en av Norges største brukere av arbeidspsykologiske tester.

Referansesamtaler
Vi innhenter referanser fra tidligere arbeidsgivere og/eller andre personer som kan bekrefte eller avkrefte det inntrykket som kommer frem i prosessen.