Kunde i Manpower

"The Human Age" er en tidsalder der gamle forretningsprinsipper må vike for nye.

Manpower leverer innovative bemanningsløsninger, uansett om du trenger fast eller midltertidig ansettelse. Våre medarbeidere og vikarer hjelper deg å nå målene dine.Arbeidslivet blir stadig mer sammensatt, og kapital og teknologi er ikke lenger er den viktigste nøkkelen til suksess. Skal din virksomhet lykkes, må den differensiere seg på ett vesentlig punkt; den må ha tilgang på de rette talentene. Våre medarbeidere skal ikke bare gjøre en jobb, de skal også forstå hva som skal til for at din virksomhet skal lykkes.

Arbeidsmarkedet har de siste årene endret seg drastisk. Det gjelder derfor å ha stretegien for fremtidig rekruttering på plass. Å finne talentene er avgjørende. Manpower samarbeider med flere spennende aktører, både små og større bedrifter. Dette fører også til at vi tiltrekker oss de beste talentene. 

Manpower leverer innovative bemanningsløsninger, tilpasset den rask skiftende verdenen vi lever i. Uansett om du trenger fast eller midlertidig ansettelse, vi gir deg tilgang til de beste kandidatene og den riktige kompetansen. På den måten kan Manpower hjelpe deg å nå dine forretningsmessige mål.

Vi dekker dine akutte eller strategiske behov: 

Vi har medarbeidere innenfor de fleste fagområder, på ulike nivåer og med variert kompetanse. Uavhengig av hvilke behov din bedrift har, ta kontakt med oss og våre spesialister hjelper deg å finne løsningen som dekker dine behov pån best mulig måte.