Pedagogisk leder vikar

Å bruke en vikar som skal jobbe med barn handler om å være trygg. Ikke bare på at du virkelig får en pedagogisk leder vikar når du trenger det, men også på at denne pedagogisk leder vikaren har de nødvendige kvalifikasjoner og holdninger som kreves til å løse jobben og jobbe med barn og unge. Innenfor undervisning og barnehage finner du kompetansen du er på utkikk etter hos oss, enten du trenger noen for fast ansettelse eller har et vikarbehov i en kortere eller lengre periode. 

Vi i Manpower hjelper deg å dekke dine behov når du har har behov for ny pedagogisk leder i fast stilling, eller pedagogisk leder vikar i kortere eller lengre perioder. Våre grundige prosesser sikrer deg pedagogisk leder vikarer som tilfredsstiller alle kompetansekrav, reelle som formelle.  

Vi er ikke det eneste vikarbyrået som formidler vikariater og faste stillinger for pedagogiske ledere. Men Manpower som vikarbyrå formidler flere jobber i Norge enn de fleste av våre konkurrenter. Derfor stilles det også ekstra høye krav til at vi som vikarbyrå jobber på en etisk forsvarlig måte. Hver dag skal vi leve opp til en høy standard, både for deg som er på jakt etter en pedagogisk leder vikar og for alle som arbeider gjennom Manpower. 

Vi har flere medarbeidere innenfor undervisning og barnehage, med kompetansen som kreves for å jobbe med barn og unge. Vi hjelper deg både med rekruttering til faste stillinger eller ved vikarbehov ved sykdom eller ferieavvikling. Ta kontakt med oss, og våre spesialister vil hjelpe deg å finne den riktige pedagogiske lederen for din avdeling.