Media og markedsføring

En dynamisk bransje

marketing

All PR er ikke god PR. Kommunikasjonsbransjen er i stadig vekst og nye kanaler gjør behovet for oppdatert kompetanse og forståelse for dagens mediehverdag stadig viktigere. I Manpower jobber vi for å tiltrekke oss de beste kandidatene innen markedsføring og media. Innenfor media og markedsføring finner du kompetanse som dekker alt fra kommunikassjonsansavarlig til eventmedarbeidere. 

Markeds- og mediakoordinering er viktig for å bygge en sterk merkevare. Selvstendige og initiativrike medarbeidere er viktig for å lykkes. Vi hjelper deg med bemanning ved behov for kortvarig eller lengre engasjement eller ved ønske om rekruttering til en fast ansettelse. 

Manpower har medarbeidere med kompetanse innenfor:

Aktuelle stillinger:
Kommunikasjonsrådgivere, informasjonsmedarbeidere, journalister, markedskordinatorer, markedskonsulenter og eventmedarbeidere.

Vi dekker dine akutte eller strategiske behov: 

Vi har flere medarbeidere innenfor media og markedsføring, på ulike nivåer og med ulik kompetanse. Ta kontakt med oss, og våre spesialister hjelper deg å finne en løsning som dekker dine behov på best mulig måte.