Sykepleier vikar

Manpower rekrutterer nye faste sykepleiere for deg som har behov for det, eller finner sykepleier vikar på kort varsel, for kortere eller lengre perioder for deg som har behov for midlertidig arbeidskraft. Vi kan bistå med spisskompetanse eller bemanne opp hele prosjekter for deg, og hjelper deg å finne medarbeidere som har den kompetansen du trenger for å lykkes.

Manpower Helse har bygget opp et engasjert miljø, med både helsefaglig og administrativ kompetanse samlet på ett sted. Våre sykepleier vikarer er tilpasningsdyktige, positive og har variert erfaring fra ulike typer arbeidsplasser. Dette kan din avdeling dra nytte av.

Kompetente og pålitelige medarbeidere er svært viktig, særlig i helsesektoren. sykepleiere utfører viktig arbeid, og bemanningsproblemer kan raskt resultere i en kaotisk og uoversiktlig hverdag. 

Vi i Manpower hjelper deg å dekke dine behov når du har har økt behov nye sykepleiere i fast stilling, eller sykepleier vikarer i kortere eller lengre perioder. Våre grundige prosesser sikrer deg sykepleier vikarer som tilfredsstiller alle nasjonale kompetansekrav, reelle som formelle. 

Vi er ikke det eneste vikarbyrået som formidler vikariater og faste stillinger for sykepleiere. Men Manpower som vikarbyrå formidler flere jobber i Norge enn de fleste av våre konkurrenter. Derfor stilles det også ekstra høye krav til at vi som vikarbyrå jobber på en etisk forsvarlig måte. Hver dag skal vi leve opp til en høy standard, både for deg som er på jakt etter en sykepleier vikar og for alle som arbeider gjennom Manpower.

Vi i Manpower har kapasiteten og arbeidskraften som er nødvendig for å bistå innenfor alle de ulike delene av helsesektoren, avhengig av dine behov. Vi har kvalifiserte sykepleiere uavhengig av hva ditt behov måtte være.

Vi har flere medarbeidere innenfor helse, med ulik komptanse og ulike spesialgodkjenninger. Vi hjelper deg både med rekruttering til faste stillinger eller ved vikarbehov ved sykdom eller ferieavvikling. Ta kontakt med oss, og våre spesialister vil hjelpe deg å finne den riktige sykepleier vikaren for din avdeling.