Helse

Manpower bemanner med beste kvalitet innen mange fagområder i helsesektoren.

Manpower Helse hjelper deg å finne engasjerte medarbeidere til stillinger som sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, hjelpepleiere og farmasøyter.

Manpower Helse har bygget opp et engasjert miljø, med både helsefaglig og administrativ kompetanse samlet på ett sted. Våre vikarer er tilpasningsdyktige, positive og har variert erfaring fra ulike typer arbeidsplasser. Dette kan din avdeling dra nytte av.
Kompetente og pålitelige medarbeidere er svært viktig, særlig i helsesektoren. Helsepersonell utfører viktig arbeid, og bemanningsproblemer kan raskt resultere i en kaotisk og uoversiktlig hverdag. 
Vi i Manpower hjelper deg å dekke dine behov når du har har økt behov for faglig kvalifisert arbeidskraft, i kortere eller lengre perioder. Våre grundige prosesser sikrer deg vikarer som tilfredsstiller alle nasjonale kompetansekrav, reelle som formelle. 

Vi skaffer medarbeidere til:
Sykehus, hjemmetjeneste, sykehjem, rehabilitering, rusomsorg, legesentra og helsestasjoner.

Vi i Manpower har kapasiteten og arbeidskraften som er nødvendig for å bistå innenfor alle de ulike delene av helsesektoren, avhengig av dine behov. Vi har kvalifiserte medarbeidere uavhengig av hva ditt behov måtte være.

Vi tilbyr:
Sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, hjelpepleiere og farmasøyter.

Vi har flere medarbeidere innenfor helse, med ulik kompetanse og ulike spesialgodkjenninger. Vi hjelper deg både med rekruttering til faste stillinger eller ved vikarbehov ved sykdom eller ferieavvikling. Ta kontakt med oss, og våre spesialister vil hjelpe deg å finne den optimale løsningen for din bedrift.