Rekruttering

Våre dyktige rekrutterere bruker velprøvde metodikker og avanserte testverktøy for å finne de beste kandidatene til faste stillinger – uansett bransje. Vi kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Ta kontakt
Asseline Manpower

Vi hjelper deg med rekruttering til faste stillinger

Suksess handler ofte om å finne rett person til rett plass. Vi bruker ISO-sertifiserte metoder for å finne de best kvalifiserte kandidatene og dermed sikre muligheten for at du lykkes med din rekruttering. Manpower har den største kandidatbasen, en strukturert metodikk med omfattende intervjuer, DNV-sertifiserte testverktøy og en detaljert kontroll av referanser.

Vi gjør alt for å finne rett person

Vi er Norges største bemannings- og rekrutteringsselskap. Derfor har vi de beste forutsetningene for å lete oss frem til de riktige kandidatene.

En smidig og profesjonell prosess

Prosessen frem til anbefalt kandidat går gjennom flere faser. 

Jobbanalysen 
Sammen med oppdragsgiver setter vi oss inn i alle relevante forhold for stillingen. Hva slags virksomhet dreier det seg om, hva er arbeidsoppgavene og hva slags verktøy skal kandidaten beherske? Hvilke personlige egenskaper og profil er viktig? Er det andre krav? 

Kandidatsøket 
Vi har landets største base med aktive jobbsøkere, men ser også i eksterne baser. I tillegg bruker vi tilpasset annonsering og eget nettverk. 

Vurderingen 
Søknader blir sortert og kandidater blir innkalt til førstegangsintervju med mål om å legge frem et sett med kandidater for oppdragsgiver. 

Utvelgelsen 
Basert på de kandidatene vi i felleskap med oppdragsgiver blir enige om å gå videre med, blir det foretatt strukturerte annengangsintervjuer, referansesamtaler samt evne- og personlighetstester etter oppdragsgivers ønske og behov. Til slutt står vi igjen med en eller flere kandidater i prioritert rekkefølge. 

Oppfølgingen 

Når kandidat er valgt og ansettelse foretatt, bidrar vi med onboarding og annen oppfølging og har et oppsummerende møte med oppdragsgiver. 

Sertifiserte rekrutteringsrådgivere

Hos Manpower får du en dedikert rådgiver med god innsikt i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Vi har landets største miljø av DNV-sertifiserte rekrutterere som bruker ISO-sertifiserte metoder. 

De beste rekrutteringsverktøyene

Alle som jobber med rekruttering i Manpower bruker en velprøvd og strukturert rekrutteringsmetodikk. Den innebærer omfattende intervjuer og DNV-sertifiserte testverktøy. I tillegg blir det gjennomført en detaljert kontroll av kandidatens referanser.  

Hele eller deler av rekrutteringsprosessen

Du bestemmer selv hvor stor del av rekrutteringsprosessen du trenger hjelp til. Vil du at vi bare skal sortere innkomne søknader? Ta ansvar for at kandidatene blir testet?  Vi i Manpower kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen. 

Manpower kan arbeidsmarkedet

Manpower er Norges største bemanningsbyrå og har kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Hver dag har vi 4000 medarbeidere ute i oppdrag for våre kunder. Vi overvåker arbeidsmarkedet kontinuerlig for å fange opp nye trender både lokalt og globalt. Som en del av ManpowerGroup har vi tilgang til markedsinnsikt og undersøkelser som gjør oss til eksperter på arbeidsmarkedet. Vi gjennomfører bl.a. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer hvert kvartal, der vi spør norske arbeidsgivere om hvilke bemanningsplaner de har. I tillegg gjøres det hvert år en rekke globale undersøkelser, slik at vi til enhver tid kan tilby løsninger basert på nye trender og behov i markedet. På denne måten kan vi tilby våre kunder de beste løsningene, enten det dreier seg om midlertidig ansettelse eller rekruttering til fast stilling.

Manpower kan din bransje

Vi i Manpower følger arbeidsmarkedet tett og har spesialistkunnskap innenfor de fleste bransjer og fagområder. Det dreier seg ikke minst om bank, finans og forsikring, økonomi, kontor og administrasjon, helse og oppvekst, logistikk og transport samt produksjon. Vi setter oss raskt inn i din forretningsmodell og evner å finne de rette menneskene som gjør at du kan opprettholde fremdriften i din arbeidshverdag. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

La oss ta en prat om dine behov og utfordringer. Vi har velprøvde prosesser som sikrer at du får rett person med riktig kompetanse når du trenger det.

Kontakt oss

REFERANSER