Vi kan din bransje

Som Norges største bemanningsbyrå har vi i Manpower den bredeste erfaringen. Vi vet hva slags mennesker og talent som skal til for å lykkes i din bransje.

Kontakt oss
Erik Manpower

Som bransjespesialist løser vi dine kompetansebehov

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, det kreves ny kompetanse og stilles stadig nye krav til medarbeiderne. Dette setter også nye krav til en grundig rekrutteringsprosess og kunnskap om hvilke endringer som skjer i de forskjellige bransjene. Gjennom vår erfaring setter vi oss raskt inn i forretningsmodellen din og vi vet hvilken kompetanse som skal til for at du skal lykkes med rekrutteringen av din neste medarbeider.

Tilgjengelig kompetanse når du trenger det

Mange års erfaring har gjort oss til eksperter på din bransje

Bank, finans og forsikring

Manpower er markedsledende innen rekruttering til bank, finans og forsikring i Norge. Det gir oss en erfaring og kompetanse som kommer deg til nytte. Vi kjenner din bransje og vet hvor skoen trykker. Slik kan vi hjelpe deg å finne de beste kandidatene, enten du har behov for ekstra hjelp en kortere eller lengre periode eller trenger en fast medarbeider. Vår styrke på området gjør oss også attraktiv for kandidatene. De vet at Manpower kan tilby dem mange spennende stillinger. Våre kandidater har den kompetansen du trenger når du trenger det. Se våre ledige stillinger innen bank, finans og forsikring.

Bygg og anlegg

Bemanningstjenester innen bygg- og anleggsbransjen leveres av vårt datterselskap Workshop Bemannning. Med et sterkt fokus på HMS og etisk forretningsdrift tilbyr de fleksibilitet og kvalitet. Deres mål er å bidra til at dine prosjekter kan gjennomføres på en effektiv og lønnsom måte. De kan bygg- og anleggsbransjen og de krav som stilles til medarbeiderne for at de skal lykkes på byggeplassen.  Les mer om Workshop Bemanning.

Er du på jakt etter en leverandør av bemanningsløsninger og mekaniske tjenester til oppdragsgivere på land og offshore? Les mer om vårt datteselskap Framnæs Installasjon

Helse

Vi hjelper deg med kompetente medarbeidere – enten det er for et kortere oppdrag, en lengre periode eller som fast ansettelse. Vi kan hjelpe deg med sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, hjelpepleiere, farmasøyter og andre viktige stillinger innen helsesektoren. Alle våre medarbeidere har gått gjennom en grundig prosess med intervjuer og referansesjekk. Slik kan vi tilby kvalifisert arbeidskraft med relevant kompetanse og erfaring samt de spesialgodkjenningene du trenger. Se våre ledige stillinger innen helse og omsorg.

 

Kontor og administrasjon

Vi har de medarbeiderne du trenger for at den daglige driften av ditt selskap skal kunne gå som normalt enten du er på jakt etter en midlertidig løsning eller fast ansettelse. Vi legger vekt på å kunne tilby en bredde i funksjoner – og dybde i kompetanse. Vi leverer like gjerne en kontorassistent som en administrasjonssjef. Alle våre kandidater har blitt intervjuet og kvalitetssikret slik at de kan stille opp for deg den dagen du trenger dem. 

Logistikk, lager og transport

Logistikk, lager og transport er en bransje der oppdragsmengden kan variere – og våre løsninger hjelper deg når du trenger ekstra bemanning. Vi har god innsikt i denne bransjen og kan tilby medarbeidere med den arbeidserfaringen og de sertifikatene du trenger.  

Ta kontakt om du trenger kompetanse innen logistikk, vi kan hjelpe til med folk som behersker varemottak og -kontroll, ordremottak/-kundebehandling, truckkjøring alle klasser, vareopptelling, pakking, plukking og scanning av utgående varer og lasting. Våre sjåfører har de nødvendige kvalifikasjonene innen tolldeklarering, tariffering, fraktdokumenter samt kjøring av buss og bil i alle klasser. Se våre ledige stillinger innen logistikk, lager og transport.

Oppvekst

Vi i Manpower har et eget tema av rådgivere med pedagogisk bakgrunn som kjenner oppvekstsektoren. De vet hva slags medarbeidere som kreves når du trenger hjelp i barnehage, SFO eller skole. De stiller krav til standarden deres, og vet hva som gjelder av kvalifikasjoner, holdninger og motivasjon. Alle våre kandidater er kvalitetssikret gjennom intervjuer, referansesjekk og levert politiattest. Den personlige oppfølgingen er viktig for oss. Vår oppgave er å gjøre bemanning innen oppvekst til en problemfri prosess slik at du har de medarbeiderne du trenger – når du trenger dem. Se våre ledige stillinger innen oppvekst.

Økonomi, regnskap og lønn

Økonomi og regnskap preges ofte av arbeidsoppdrag som varierer i tid og omfang. Vi i Manpower kan hjelpe til når det topper seg – eller bistå året rundt i form av rekruttering til fast stilling. Vi har kvalifiserte medarbeidere som gjør alle typer oppdrag, fra enkel registrering til oppgaver innen regnskap, lønn og økonomistyring. 

REFERANSER