Løsningen på kompetansemangelen i Norge

Stadig flere virksomheter sliter med å finne menneskene de trenger. Én av fire norske arbeidsgivere sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, og andelen har økt siste to år. På verdensbasis sier hele 45% av arbeidsgivere at de sliter med å finne menneskene de trenger. Det er en økning fra 40% i 2017 og er det høyeste tallet på over ti år.

25 prosent av norske virksomheter sliter med å rekruttere rett kompetanseTallene kommer fra ManpowerGroups internasjonale Talent Shortage-undersøkelse, som er den største globale undersøkelsen av humankapital i sitt slag.

Les rapporten for å se hva som driver kompetansemangelen og hvor utfordringene er størst.

Skal du sørge for at din bedrift har tilgang på ferdighetene som trengs i en digital tidsalder, må du investere i utvikling av egne ansatte, finne nye veier inn  i talentmarkedet, leie kompetansen eller hjelpe ansatte opp eller inn i nye roller. 

Se filmen for å lære mer om den globale kompetansemangelen