Vår samfunnsrolle

Som en av Norges største arbeidsgivere spiller ManpowerGroup en viktig rolle i manges liv. Vi skal ivareta våre medarbeideres arbeidsforhold på en god måte og vi skal bidra til at flere får realisert sine karrieremessige mål.

I Norge åpnet ManpowerGroup i 1965. Fra den spede begynnelse med ett kontor i Oslo og 67 personer i arbeid har nå kontorer over hele Norge, og hver dag går 6000 medarbeidere på jobb hos en av våre kunder.

Fundamentet som ManpowerGroup ble tuftet på, lever fortsatt i beste velgående. Lenge før det ble mote å snakke om samfunnsansvar og verdier, var dette en del av vår kjernevirksomhet. Allerede i 1969 skrev Elmer Winter, grunnlegger av Manpower i Milwaukee, USA, et notat til sine medarbeidere der han diskuterte spørsmålet om hensikten med å jobbe i Manpower var noe mer enn å maksimere profitten for eierne. Svaret var selvsagt ja: Det å kunne vie arbeidsdagen til å skaffe mennesker arbeid og kunder kompetente medarbeidere er noe som gir mening til langt utover det å tjene penger.