Manpower er en revidert arbeidsgiver

Som et av de aller første bemanningsselskapene har Manpower bestått kravene til NHO Services nye sertifiseringsordning ‘Revidert arbeidsgiver’!

Manpower er en revidert arbeidsgiver.Manpower er en av de tre første bemanningsforetakene som består sertifiseringen. Et av de andre er Manpowers datterselskap, Workshop Bemanning. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. 

I oversendelsesbrevet skriver fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien  følgende:

- Vi vil herved gratulere Manpower med at virksomheten er en av de tre første som har blitt godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Dette innebærer at dere er ferdig revidert på at dere oppfyller de kravene til rutiner og praksis som for ordningen stilles til arbeidsgiver.

Litt om ordningen:

Revidert Arbeidsgiver er en frivillig revisjonsordning på sentrale deler av arbeidsgiveransvaret. Ordningen dokumenterer beman­ningsbedriftens ryddighet som arbeidsgiver samtidig som den bidrar til kontinuerlig arbeid med kvalitet. 

Hva betyr ordningen for våre kunder og kandidater?

At vi er sertifisert som "Revidert Arbeidsgiver" bekrefter at Manpower etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver. 

 Hva revideres?

Følgende åtte områder ble revidert:

  • Arbeidsavtaler
  • HMS-kartlegging
  • HMS-ansvar avklart mellom bemanningsselskap og kunde
  • Arbeidstid og lønn
  • Håndtering av lønnsplikt
  • Sykepenger
  • Oppfølging av sykmeldt
  • Stillingsvern når oppdraget avsluttes til avtalt tid

Les mer om ordningen: