Etikk

Manpowers leverandører må forplikte seg til en forsvarlig og etisk drift

I Manpower legger vi stor vekt på etisk forretningsdrift. Dette er retningsgivende for alt vårt daglige arbeid med medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.I Manpower har vi alltid lagt stor vekt på en høy standard for etisk forretningsdrift. Standarden skal hver eneste dag være retningsgivende for vårt arbeid med; medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Alle ansatte i Manpower har et personlig ansvar for å følge våre etiske retningslinjer.

Et av verdens mest etiske selskaper

ManpowerGroup ble i år kåret til et av verdens mest etiske selskaper av Ethisphere Institute, for tiende år på rad. Ethisphere er et uavhengig forskningssenter innen etikk og risikohåntering i næringslivet, og har kåret verdens mest etiske selskaper siden 2007. Virksomhetene som når opp i kåringen har vist etisk forretningsdrift i praksis. 

Les mer om etikk på våre globale hjemmesider.