Kontakt oss

_______________________________________________

Hovedkontor

Lakkegata 53, 0187 Oslo
Postadresse: Pb. 2506 Solli, 0202 Oslo 
E-post: firmapost@manpower.no

Sentralbord
Kl. 08.00 - 16.00 
Tlf: +47 22 01 80 00 (sentralbord for hele landet)

 

Support for medarbeidere/jobbsøkere

Send en mail til firmapost@manpower.no eller ring 22 01 80 00.

 

Våre vakttelefoner

Oslo Pedagogisk vakttelefon
Tlf: 40 01 73 19, kl. 06.00-23.00

Tønsberg Pedagogisk vakttelefon
Tlf: 45 84 60 54, kl. 06.00-23.00

Bergen Pedagogisk vakttelefon
Tlf: 90 17 21 44 kl. 06.00-23.00
e-post: vakttelefon.bergen@manpower.no

Østfold Pedagogiske vakttelefon
Tlf: 41 34 74 48 kl. 07.00-16.00
e-post: vakttelefon.fredrikstad@manpower.no