Forstå dine styrker og egenskaper

Gode evalueringer kan bistå deg med å komme videre i karrieren.

Avhengig av hvilke jobber som appellerer mest til deg, hjelper vi deg å kartlegge hvilke egenskaper og ferdigheter du trenger. Før du starter i et oppdrag for Manpower, sikrer vi at du er godt forberedt på det som er forventet av deg. Vi evaluerer dine ferdigheter ved å benytte sertifiserte testverktøy. Informasjonen vi får fra disse testene bistår med å gi en bedre forståelse av dine styrker og utviklingsområder. Det gir deg og oss innsikt om hvilken jobb som er best match for deg i dag og gi retning for å ta deg stegene videre mot drømmejobben.

Når du er på oppdrag for oss sørger vi for å ha tett oppfølging. Du får tilbakemelding på egeninnsats og utviklingsmuligheter, og vi sørger for at du får den hjelpen du trenger. Som medarbeider hos Manpower, har du tilgang på ressurser og kompetanseutvikling, som sikrer at du er godt forberedt for nye oppdrag og det neste steget i din karriere.

Understand your workplace strength