Ofte stilte spørsmål - lønn

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål om lønn og lønnsutbetaling i Manpower. Finner du ikke svaret på ditt spørsmål her, ta gjerne kontakt med din personalkonsulent hos Manpower, eller kontakt oss på 22 01 80 00.

Kan alle levere timelister via Internett
Manpower-gruppens medarbeidere registrerer sine timer elektronisk på https://timereg.manpower.no . Du behøver ikke ha tilgang til Internett fra arbeidsstedet ditt, du kan logge deg på løsningen fra hvilken som helst PC med internett-tilgang. 

Har dere mottatt timelisten min?
Hvis du er i tvil om vi har mottatt timelisten din så kan du selv sjekke dette. Klikk på knappen ”innsendte timelister” oppe i venstre hjørne inne i registreringen. Timelisten har kommet til oss hvis du ser at timelisten for den aktuelle perioden ligger her.

Jeg prøver å logge meg inn på timeregistreringen, men får meldingen ”ukjent bruker”
Trykker du på enter-knappen etter at du har lagt inn ditt brukernavn og passord vil du få meldingen ”ukjent bruker”. For å unngå problemet, klikk med musepekeren på knappen “Logg inn”.

Jeg har glemt passordet mitt for timeregistrering, kan jeg få et nytt?
Ved første gangs pålogging, er passordet etternavnet ditt. Når du endrer passordet, kan du samtidig legge inn en passord-påminnelse. Skriver du galt passord ved senere pålogging vil påminnelsen automatisk komme opp. Kommer du fortsatt ikke inn, klikk lenken “Klikk her for å få nytt passord tilsendt via e-post”. Da mottar du et nytt systemgenerert passord på den e-postadressen du tidligere har oppgitt til oss.

Kan jeg få forskudd?
Vi har dessverre ingen forskuddsordning i ManpowerGroup.

Jeg har vært borte fra jobb, hvordan fører jeg dette på timelisten?

Fravær hel dag:
Timer du ikke har arbeidet skal føres i kolonnen til høyre med tilhørende kode.

Fravær deler av dagen:
Antall timer du er fraværende føres i kolonnen til høyre med tilhørende kode. I kolonnen "Normaltid" føres normal arbeidstid den dagen, fra klokkeslett til klokkeslett (feks kl 0800 - 1600).
Summen av timer i ”Sum normaltid ” vil være antall timer arbeidet, og fraværstimer er da trukket fra.

 

Eksempel:

Du har vært ute i et privat ærend i tre timer, og skal føre timelisten slik:

Normaltid: 08.00 – 16.00, 30 min lunsj

Sum normaltid: 4,30 timer

I kolonnen til høyre: 3,00 timer med fraværskode 8. 


Timene skal føres på denne måten enten du kommer litt senere en dag, er borte midt på dagen eller går før arbeidstidens slutt.

Ferie og feriepenger
Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av Ferielovens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser. I henhold til Ferieloven har alle rett til å ta ut 21 dagers ferie, dette utgjør fire uker pluss én dag1) . Avtal ferieavvikling i god tid, både med oppdragsgiver og din konsulent i Manpower. Det er viktig at du gir oss beskjed om når du ønsker å avvikle ferien din.

Ferieloven sier at du skal ha minimum 10,2% 1) av feriepengegrunnlaget, dvs det arbeidsvederlag som er utbetalt året før. Feriepenger opptjent i fjor blir utbetalt 9. juni.

Hvis du skal på ferie før den tid kan du gi oss beskjed og få utbetalt feriepenger tilsvarende lengden på ferien 2). Hvis du slutter hos oss, kan du be om sluttoppgjør sammen med siste lønnsutbetaling. For de over 60 år vil feriepenger for ekstraferie utbetales på lønnen 8. september. Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret er trekkpliktig.

1) I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært ansatt (oftest midlertidig) hos oppdragsgiver.

Eks.: du har timelønn på kr 170,- og jobber normalt 37,5 timer pr uke. Dette utgjør en brutto ukeslønn på kr 6 375,- som du vil kunne få utbetalt hvis du har opparbeidet deg nok feriepenger.

Kan jeg vente med å få utbetalt feriepengene til neste år selv om jeg slutter nå?
Hvis du ikke gir annen beskjed angående utbetaling av feriepenger når du slutter, vil vi automatisk utbetale feriepengene på første lønnsutbetaling i juni neste år. Ønsker du feriepengene utbetalt tidligere kan du kontakte oss, og vi vil utbetale feriepengene til deg på neste lønnsutbetaling. Hvis du slutter og Manpower har penger til gode fra deg som ikke har blitt trukket tilbake ved lønnsutbetaling, så vil vi utløse sluttoppgjør måneden etter at du har sluttet for å dekke inn det tilgodehavende.

Utbetaling av feriepenger
Vi utbetaler feriepengene 9.juni eller siste virkedag før.

Hvis du avvikler ferie før 9. juni, og ønsker feriepenger til ferien, må du gi beskjed til lønningskontoret at du ønsker å få utbetalt feriepenger. Da vil du få feriepenger etter hvor lang ferie du skal ha på lønnen før du går ut i ferie. Har du bestilt deg ferietur, og må betale denne reisen flere måneder før avreise, vil du fortsatt ikke ha krav på feriepenger før på lønnsutebetalingen før ferie- avviklingen starter. Skal du for eksempel ha én uke ferie vil du få feriepenger tilsvarende én uke.

Eksempel:
Du har timelønn på kr 120,- og jobber normalt 37,5 timer pr uke. Dette utgjør en brutto ukeslønn på kr 4.500,- som du vil kunne få utbetalt hvis du har opparbeidet deg nok feriepenger.

Kan jeg vente med å få utbetalt feriepengene til neste år selv om jeg slutter nå?
Hvis du ikke gir beskjed angående utbetaling av feriepenger når du slutter, vil vi automatisk utbetale feriepengene på første lønnsutbetaling i juni neste år. Ønsker du feriepengene utbetalt tidligere, kan du kontakte oss, og vi vil kunne utbetale feriepengene til deg på neste lønnsutbetaling.

Lønn for 1. og 17. mai (offentlige høytidsdager)
Du vil få lønn for disse dagene hvis du er i oppdrag for oss i en periode på minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også være i arbeid siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen. I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. Under avtalt, lovlig ferie og ved annet sykefravær, får du også lønn for disse dagene, såfremt de øvrige kravene er tilfredsstilt.

Husk at høytidsdagen må føres på timelisten i kolonnen til høyre med antall timer og
kode 4.

Lønn for bevegelige helligdager
Det vil fremkomme av din oppdragsbekreftelse om du vil få lønn for bevegelige helligdager. Holder oppdragsgiver stengt hele eller deler av dagen, for eksempel jul- og nyttårsaften, får du lønn for den tiden du er på jobb, med mindre annet er avtalt.

Helligdagen føres på timelisten i kolonnen til høyre med antall timer og kode 3.

Jeg må følge barnet mitt til første skoledag eller innkjøring i barnehagen, får jeg lønn for dette?
Du har ikke krav på lønn for disse dagene, du kan derimot få fri uten lønn hvis dette går greit for oppdragsgiver

Jeg har hatt utlegg eller reiseutgifter  i regi av oppdragsgiver, hvordan får jeg refundert kostnadene?

Ta kontakt med din konsulent som sender deg skjema for reise, utlegg eller kilometer. Disse fylles ut, signeres av oppdragsgiver og sendes inn til lønningskontoret umiddelbart etter avsluttet reise eller straks utlegg er gjort. Alle originalbilag tapes (ikke stiftes) opp på hvite ark, som deretter påføres følgende informasjon:

  • oppdragsansvarlig avdelingsnummer i ManpowerGroup
  • oppdragsnummer
  • medarbeidernummer

Mangelfullt utfylte reiseregninger blir returnert for komplettering. 

Har du, i forbindelse med utfylling av reiseregning, spørsmål om diettsatser og annet så finner du svar på www.skatteetaten.no.