Manpowerstøtten

Mange av Manpowers utleide medarbeidere er aktive innen idrett, kultur eller andre former for ideelt arbeid. Vi ønsker å gi en håndsrekning til noen av dere som er aktive også utenfor jobben, og tilbyr derfor utleide medarbeidere som har jobbet for for oss i mer enn 1000, timer å søke om støtte til en organisasjon de er medlem av.

Manpower tilbyr utleide medarbeidere å søke om støtte til en organisasjon de er medlem av.

Maksimalt støttebeløp per tildeling er 10 000 kroner

Søknadsfristen er 1. november, og vinneren vil bli offentliggjort 1. desember.

Hvordan søker du?
Du søker ved å fylle ut dette skjemaet med en god begrunnelse for at nettopp din organisasjon trenger støtte.

Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til manpowerstotten@manpower.no